انجام پایان نامه الهیات و فلسفه - نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از انجام این پایان نامه الهیات و فلسفه) :

انقلاب اسلامی ایران بی شک یکی از مهم ترین اتفاقات سیاسی قرن بیستم بوده است و رخدادی که تا حد زیادی باید با زمینه های فرهنگی و سیاسی-اجتماعی اش در طول سالیان دراز تاریخ سیاسی اش فهمیده شود. تاریخی که سرنوشت پیچیده ای را پشت سر گذاشت تا این که سرانجام در دستگاه نظری حضرت امام خمینی به انسجامی تئوریک دست پیدا کرد. همچنین این انقلاب بزرگ سیاسی-اسلامی باید در زمینه های تاریخی خاص خودش فهمیده شود. جایی که در بحبوحه جنگ سرد و نزاع پیش آمده بین دموکراسی های غربی و نظام کمونیستی امکان تازه ای از سیاست ورزی را به جهانیان ارائه داد. این انقلاب سیاسی بزرگ بر پایه قرائت خاص حضرت امام خمینی از اسلام سیاسی شکل گرفت. قرائتی که زمینه ظهور نظریه پردازی های تازه ای درباره حکومت در اسلام ایجاد کرد. شاید یکی از مهم ترین زمینه های نظری انقلاب اسلامی مفهوم مشروعیت سیاسی بوده است. مفهومی که در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه همواره با چگونگی و چیستی شکل حکومت در دوران غیبت حصرت وليعصر(عج) گره خورده است. لذا هر نظریه ای درباب حکومت اسلامی مواجهه مهمی با مفهوم مشروعیت خواهد داشت. به طوری که می توان گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مدل جدید حکومت داری مبانی خاصی از مفهوم مشروعیت درون خود دار که باید به بررسی آن ها و مشخص کردن چیستی بنیاد های تشکیل دهندشان پرداخته شود.

با عنایت به همین اهمیت است که رساله حاضر تلاشی خواهد بود در بررسی چیستی و چگونگی کیفیات مربوط به مفهوم مشروعیت در پشت باورهای سیاسی آیت الله مصباح یزدی، نشانه ها و تاثیرات آن را بر تمامیت دستگاه سیاسی این نظریه پرداز معاصر اسلامی در مقایسه با مفهوم مشروعیت در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(ره). 

در انجام این پایان نامه الهیات و فلسفه سعی خواهیم کرد تا با ارائه فهمی از مشروعیت مطابق متون مورد عنایت در میان اندیشمندان سیاسی زمینه مقایسه مشروعیت سیاسی در نگاه این دو متفکر اسلامی را فرآهم آوریم.  درواقع سعی خواهیم کرد تا با مطالعه آثار خاص ایشان درباره انسان و چیستی او، پاسخ هایی که در دستگاه سیاسی ایشان برای مسائل مربوط به مشروعیت سیاسی و جایگاه مردم در حکومت اسلامی وجود دارد را بیابیم و مورد مقایسه قرار بدهیم.این مقایسه برپایه این فرض اساسی شکل می گیرد که مفهوم مشروعیت در نگاه حضرت امام خمینی مفهومی مردم محور تر از فهمی است که حضرت آیت الله مصباح یزدی از آن در نظریات سیاسیشان مد نظر داشته اند. بدین معنا که برای نظریه سیاسی امام خمینی مشروعیت وجهی دوگانه دارد. وجه اساسی آن مشروعیت الهی تنفیض شده به پیامبر، امام و ولی فقیه از طریق خدای متعال است و وجه مشهود  این تنفیض الهی را پذیرش مردمی دانسته  که ولی فقیه- و حکومت اسلامی- به اعتبار آن از امکان اداره حکومت در زمان غیبت حضرت عصر برخوردار می شود. در حالی که از نظر مصباح یزدی نقش مردم تا ایجاد حکومت اسلامی موثر است و تا جایی که نشانه تحقق تنفیض ولایت الهی به حکومت اسلامی باشد حائز اهمیت است.آیت الله مصباح یزدی در مقاله ای با عنوان مشروعيت ولايت فقيه الهي است؛ به خواست اين و آن مشروط نيست  و در جایی که به مقایسه نظر اهل سنت و شیعیان درباب حکومت انجام می دهند می نویسند:" در مورد مشروعيت حكومت امامان معصوم (ع) ميان اهل تسنن و شيعيان اختلاف نظر وجود دارد. اهل تسنن بر اين عقيده‌اند كه حكومت هركس، به جز رسول الله (ع) با راي مردم و بيعت آنان مشروعيت مي‌يابد. آنها معتقدند اگر مردم با حضرت علي (ع) بيعت نكرده بودند، حكومت آن حضرت نامشروع بود. ولي شيعيان معتقدند مشروعيت حكومت ائمه معصومين (ع) با نصب الهي است، يعني خداي متعال است كه حكومت را به امامان معصوم (ع) واگذار كرده و پيامبر اگرچه نقش مبلغ را در اين زمينه داشته‌اند، ولي در تحقق بخشيدن به حكومت ائمه (ع) بيعت و همراهي مردم نقش اساسي داشته است. از اين رو علي (ع) با اينكه از سوي خدا به امامت و رهبري جامعه منصوب شده بود و حكومت ايشان مشروعيت داشت، ولي 25 سال از دخالت در امور اجتماعي خودداري كرد، زيرا مردم با ايشان بيعت نكرده بودند. ايشان با توسل به زور حكومت خويش را بر مردم تحميل نكرد. در مورد ديگر ائمه نيز همين سخن درست است."

در این زمینه متغیر مستقل ما مفهوم مردم در نگاه حضرت امام خمینی و نظریه آیت الله مصباح یزدی خواهد بوددر حالی که متغیر وابسته ما فهم ایشان از مفهوم مشروعیت است. البته نباید از نظر دور داشت که با عنایت به موضوع تحقیق و عدم تعلق آن به علوم طبیعی و همچنین با عنایت به فاصله ای که روش مطالعه ما از روش های پوزیتیویستی و رفتارگرایانه دارد تعیین سفت و سخت متغیرهای وابسته و مستقل برای تحقیق غیرضروری به نظر می رسد.

متغییر مستقل:

مردم و جایگاهشان در نظر آیت الله مصباح یزدی و امام خمینی ره

متغییر وابسته:

مشروعیت سیاسی در نظریه سیاسی آیت الله مصباح یزدی و امام خمینی ره

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد):

نظریه های سیاسی- اجتماعی در یک مجموعه تمدنی را باید به عنوان وجهی از گفتگوی جاری میان اعضای این مجموعه با کلیت های اجتماعی در حال عمل کردن درون آن ها دانست. به همین دلیل ضرورت دارد تا مطالعاتی مداوم درباره منطق درونی هرکدام از این نظریه ها صورت پذیرد. مطالعه ای که در نهایت به عنوان بررسی موشکافانه چگونگی عوامل تاثیر گذار بر زندگی اجتماعی اعضای یک مجموعه تمدنی باید مورد توجه قرار بگیرد. اهمیت مطالعه حاضر در همین نکته نهفته است. به واقع این مطالعه سعی دارد تا به بررسی چگونگی تاثیر گذاری و عمل کردن رابطه مردم- مشروعیت در نظریات سیاسی دو تن از تاثیرگذاران اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر بپردازد. مشروعیت چنان که توسط آیت الله مصباح یزدی تئوریزه و بیان شده است در مقایسه با چیزی که امام خمینی ره از مفهوم مشروعیت و رابطه آن  با مردم مورد نظر داشته اند. تا همپوشانی ها و زوایای این دو نظریه و تاثیرات سیاسی ممکن آن ها بر روی زندگی سیاسی ایرانیان را مورد بررسی قرار دهد.

مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

سابقه مطالعات این چنین در اندیشه سیاسی مسلمانان به مطالعات جدید معاصر بر می گردد. درواقع اندیشیدن در باره اندیشه های نظریه پردازان سیاسی و ارزیابی آن ها  برای رسیدن با درکی مقایسه ای از کلیت های تئوریک در ساحت اندیشه و بررسی تاثیرگذاری های این اندیشه در زندگی سیاسی به حدود 50 سال پیش در ایران باز می گردد. هرچند نمونه های موفق تر آن تنها حدود بیست سال است که در جامعه علمی ما به وجود امده است. نمونه هایی مانند نوشته های ارزشمند دکتر داوود فیرحی استاد محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که از نظر روش شناختی بسیار غنی است یا مطالعات آقای دکتر سید جوادطباطبایی که پیوند های تاریخی اندیشه های متفکران ایرانی-اسلامی را به طور مفصل مورد بررسی قرار داده اند. نام نبردن از آثار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارند البته نشان دهنده فقدان یا ضعف آن تلاش ها نیست بلکه در این جا فقط خواستیم به نمونه های متعالی موجود اشاره ای کرده باشیم. 

به دین منظور سعی خواهیم کرد تا در یک بررسی مقایسه ای و به طور جداگانه مفهوم مشروعیت و رابطه آن با مردم را برای هر کدام از اندیشمندان مورد نظردر یک فصل مورد مطالعه قرار داده، سپس در فصل نتیجه گیری هم پوشانی ها و زوایای هر نظریه با دیگری را به بررسی بنشینیم. همین طور در فصل ابتدایی فهمی از مفهوم مشروعیت درعلوم سیاسی ارائه  خواهیم داد. به لحاظ روش شناسی رساله حاصل رساله ای مقایسه ای و تطبیقی است.

جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

مطالعه حاضر از یک جنبه اساسی می تواند به عنوان مطالعه ای جدید مورد نظر قرار بگیرد: تا جایی که بررسی و مطالعات اکتشافی محقق نشان می دهد، مطالعه در اندیشه سیاسی متفکران مسلمان تاکنون بررسی روش مند مشخصی نبوده است و همواره مطالعاتی برای دست یازیدن به نتایجی بیرون از خود این دستگاه های فلسفی انجام گردیده اند. به طور خاص این مسئله را می توانیم در جایی ببینیم که مطالعه در اندیشمندان سیاسی مسلمان- مخصوصا متفکران معاصر- یا در جهت تائید و تشویق و تصدیق این نظریات بوده است و یا برای رد آن ها و به طور کلی مطالعاتی ایدئولوژیک بوده است. در حالی که مطالعه حاضر بدون این که نظری مثبت یا منفی درباره نظریه سیاسی آیت الله مصباح یزدی داشته باشد، تمرکز خود را بر ردیابی منطق درونی آن نهاده است.و مطالعه ای است در منطق نظریه سیاسی این متفکر معاصر سیاسی شیعه در چارچوب یک مطالعه نظری. و مقایسه آن با درکی که امام خمینی ره درباره مشروعیت سیاسی ارائه داده است.

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي): 

به طور کلی باید گفت که رابطه بین جامعه و نظریه پردازان سیاسی اش رابطه ی دو طرفه است. به این معنا که نظریه ها بیان کننده ی باید ها و بایسته های جامعه اند و جوامع ؛ شکل دهنده و تعیین کننده محدودیت های نظریه ها .   .بر این اساس هدف نهایی ما بررسی آن شکل نهایی است که دو فهم متفاوت از مشروعیت سیاسی در بین دو متفکر سیاسی شیعه به جامعه و دولت در ایران داده اند. همین طور ردیابی زمینه های تحول جامعه و نظریه سیاسی و دولت از خلال مفهوم مشروعیت از اهداف دیگر این تحقیق است. 

سؤالات تحقیق:

در نظام فلسفی آیت الله مصباح یزدی چه رابطه ای بین مشروعیت و مردم وجود دارد؟
در نظام فلسفی حضرت امام خمینی ره  چه رابطه ای بین مشروعیت و مردم وجود دارد؟
چه ارتباطی ما بین مفهوم مشروعیت و رابطه ی آن با مردم در نظریه سیاسی امام ره و آیت الله مصباح یزدی وجود دارد؟

فرضيه‏ هاي تحقیق:

فرضیه اصلی:

ارتباط مستقیمی بین مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی امام خمینی ره و مصباح یزدی با شکل نظام سیاسی موجود در نظریه سیاسی آن ها  وجود دارد.

فرضیه رقیب:

هیچ ارتباطی بین مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی امام خمینی و مصباح یزدی با شکل نظام سیاسی موجود در نظریه سیاسی آن ها  وجود ندارد.

فرضیه فرعی:

رابطه مشروعیت-مردم زمینه اساسی شکل گیری یک نظریه سیاسی است.
باورهای خاص در زمینه  مشروعیت؛ اشکال خاصی از دولت را در نظریه پردازی سیاسی را به وجود می آورند.

شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

روش مورد استفاده در این مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری داده ها با استفاده از منابع در دسترس است.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه الهیات و فلسفه با آکادمی ابن سینا در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۶/۲۴
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
فایل کمکی جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری تاریخ و فلسفه

فایل کمکی جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری تاریخ و فلسفه

در این بخش به منظور آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری تاریخ و فلسفه آموزش پرورش [...]

۱۳۹۹/۱۰/۲۲
|
سینا
فایل کمکی جهت انجام پایان نامه معماری کامپیوتر

فایل کمکی جهت انجام پایان نامه معماری کامپیوتر

به منظور آموزش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر در این بخش به [...]

۱۳۹۹/۱۰/۲۰
|
سینا
فایل کمکی جهت انجام پایان نامه علوم تربیتی- روانشناسی

فایل کمکی جهت انجام پایان نامه علوم تربیتی- روانشناسی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه علوم تربیتی - روانشناسی به ارائه ن [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۷
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب