انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری جغرافیا - برنامه ريزي روستايي | نمونه پروپوزال

عنوان تحقيق به فارسي :

بررسی عوامل موثر بر پذيرش آبياري قطره ای در باغات زرد آلوي شهرستان شهریارطي دوره 1392 تا 1385

بیان مسئله و هدف اصلی از انجام پایان نامه جغرافیا

کشاورزی بخش اصلی فعالیت های اقتصادی در اغلب کشورهای در حال توسعه است. بخش عمده تولید ناخالص ملی و همچنین درصد بالایی از اشتغال در این کشورها به این بخش تعلق دارد. تجربه کشورهای صنعتی نشان می دهد. که بهره وری در بخش کشاورزی لازمه خود کفایی اقتصادی است. امروزه افزایش بی رویه مصرف منابع طبیعی باعث ایجاد فشار شدیدی بر محیط زیست شده است. شهرستان شهریار در استفاده بهينه از منابع آب و چگونگی جايگزين سازي روش هاي نوين آبياري (قطره اي و تحت فشار) با روش هاي سنتي آبياري مي كند. اين تحقيق با هدف شناسایی عوامل مؤثر در پذيرش آبياري قطره ای انجام ميشود .كه ايا آبیاری قطره ای باعث صرفه جویی در مصرف آب، فرسایش خاک ، علف های هرز،هزینه های سالانه وافزايش محصول ميشود.

سوابق مربوط

1.    سینگ جاسپرواس. اس. دیلون، (1374)، جغرافیای کشاورزی ، ترجمه دکتر سیاوش دهقانیان، عوض کوچکی، و مهند علی کلاهی اهری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
2.    کلاتزمان؛ ژوزف، (1366) سیاست کشاورزی، ترجمه بهروز پاکدل، انتشارت امیر کبیر.
3.    کلیتون؛ ای و اف. پتری، (1371)، نظام های نظارت بر پروژه های توسعه کشاورزی و روستایی، انتشارات وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات.

فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: به نظرمي رسد مساحت مزرعه ی باغداران بر پذیرش سیستم آبیاری تحت فشار  تاثیر گذار است.
فرضیه دوم: به نظرمي رسد پذيرش سيستم آبياري  تحت فشاربرافزايش محصول  تاثیر گذار است.
فرضیه سوم : به نظرمي رسددانش باغداران در زمینه  سیستم آبیاری تحت فشار  بر پذیرش آن تاثیر گذار است.

اهداف تحقيق

-بررسی عوامل موثر بر پذیرش آبیاری قطره ای بر روی گونه ی خاصی از درختان میتوان مشکل کمبود آب را تا حدی حل کرد و همچنین بتوانیم به طور یکنواخت تمامی درختان را آبیاری کنیم .

در در انجام این پایان نامه جغرافیا تعیین بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری سیستم آبیاری قطره ای توسط باغداران شهرستان شهریار به عنوان اهداف اصلی تحقیق دنبال خواهد شد. اهداف ذیل نیز بعنوان اهداف فرعی دنبال خواهد شد:
-بررسی ویژگی های شخصی باغداران شهرستان شهریار و تأثیر آن بر پذیرش فناوری سیستم آبیاری قطره ای توسط آنان 
-شناخت عوامل اقتصادی موثر بر پذیرش فناوری سیستم آبیاری قطره ای توسط آنان 
-بررسی عوامل آموزشی موثر بر بر پذیرش فناوری سیستم آبیاری قطره ای توسط آنان 
-بررسی عوامل فنی موثر بر  بر پذیرش فناوری سیستم آبیاری قطره ای توسط آنان

در صورت داشتن هدف کاربردي بيان نام بهره وران 

سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، استانداری ها ، فرمانداری ها، بخشداری ها، دانشگاه های علوم جغرافیایی و علوم اجتماعی و ....

جنبه نو آوري و جديد بودن تحقيق در چيست ؟

به باغداری و کشت زردالو در منطقه شهریار کمتر پرداخته شده است.

روش کار:

 الف : نوع روش تحقيق :

در انجام این پایان نامه جغرافیا از طریق روش مطالعه کتابخانه ای با استفاده از کتاب- پایان نامه- مقاله و غیره اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده و اطلاعات مورد نیاز جهت کشت زردالو به شیوه آبیاری قطره ای  منطقه مورد مطالعه را به دست آورد.

ب . روش گرد آوري اطلاعات :

در گردآوري داده‌ها و اطلاعات از روش مطالعات ميداني و روش كتابخانه اي به طور توأمان استفاده گرديده ، كه ابزار مورد استفاده در اين تحقيق ، پرسشنامه (باز ـ بسته) ، مصاحبه ، فيش برداري ، جداول آماري و آمارگيري از جامعه هدف (نمونه برداري) بوده و مشاهده مبتني بر حضور نزديك و تجربيات شغلي و شخصي و همچنين بهره‌مندي از بانك اطلاعات مقالات در جنب آن قرار مي‌گيرد.

پ . ابزار گردآوري اطلاعات ( پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده ، آزمون، فيش ، جدول، نمونه¬برداري ، تجهيزات  آزمايشگاهي و بانک هاي اطلاعاتي و شبکه هاي کامپيوتري و ماهواره اي و غيره ) :    

 پرسشنامه، مصاحبه

ت : روش تجزيه و تحليل اطلاعات 

با مراجعه به روستا، مشاهده واقعیت هاي مکانی، مصاحبه با مردم و تکمیل پرسشنامه ها اطلاعات و داده هاي اولیه اخذ و سپس با روشهاي محاسباتی، و  با تکنیک های  آماری به تحلیل و بررسی آن پرداخته شده است.

فهرست منابع و مآخذ ( فارسي و غير فارسي ) مورد استفاده در انجام پايان نامه به شرح زير :

کتاب : نام خانوادگي ، نام ، سال نشر، عنوان کتاب، مترجم ، محل انتشار، جلد
مقاله : نام خانوادگي ، نام، عنوان مقاله ، عنوان نشريه، سال، دوره، شماره، صفح

1.    اشتين هاورز و ديگران، 1369،‌مقدمه اي در زمينه علم مديريت كشاورزي،‌ انتشارات جاويد، 
2.    جاسپرسينگ. اس. اس-ديلون،‌1373، جغرافياي كشاورزي، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد،
3.    خضري، محمود،‌1383، امنيت غذايي و امنيت ملي،‌انتشارات موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصادي كشاورزي
4.    دهقانیان، سیاوش، کوچکی، عوض، اهری، علی کلاهی، 1383، جغرافیای کشاورزی، انتشارات دانشگاه فردوسی
5.    رونقي، حسنعلي، 1373، چاره انديشي براي كمبودهاي بخش كشاورزي، نشر اطلاعات
6.    فرجی، عبدالرضا، 1382، جغرافیای اقتصادی ایران(1) : کشاورزی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، 
7.    جمشيدي، مژگان،‌كرمي،‌عزت الله،‌1382،‌فصلنامه روستا و توسعه،‌شماره 3، سال 65، انتشارات مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي وزارت جهاد كشاورزي،
8.     شهبازي،‌اسماعيل،‌1368، استراتژي هاي توسعه كشاورزي،‌ ناشر دفتر امور تحقيقات كشاورزي
9.    محمودي،‌ابوالفضل،‌1381، مجله اقتصادي كشاورزي و توسعه،‌سال دهم،‌شماره 37،
10.    - مطيعي لنگرودي،‌حسن،‌1382،‌برنامه ريزي روستايي با تأكيد بر ايران، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، 
11.    - مقدم،‌حامد،‌1373،‌مجموعه مقالات سمينار جامعه شناسي و توسعه، جلد دوم انتشارات سمت، 
12- جهان نما، فرهاد (1380). عوامل اجتماعی موثر بر پذیرش سیستم آبیاری تحت فشار مطالعه موردی استان تهران، فصلنامه اقتصاد  کشاورزی و توسعه 9(36) 
13- کشاورز، عباس و کیومرث، صادق زاده (1379). توصیه هایی برای بهینه سازی کارایی مصرف آب در اراضی زراعی کشور( انتشارات  تهران )              

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه و رساله دکتری جغرافیا با ما در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۸/۲۴
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
فایل کمکی جهت انجام پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مدیریت صنعتی

فایل کمکی جهت انجام پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مدیریت صنعتی

در این بخش به آموزش انجام پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مدیریت صنعتی می پردا [...]

۱۳۹۹/۱۰/۲۹
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری رشته صنایع

آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری رشته صنایع

در این بخش به منظور آموزش انجام پایان نامه صنایع چند نمونه چکیده [...]

۱۳۹۹/۱۰/۲۸
|
سینا
فایل کمکی جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

فایل کمکی جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

در این بخش به منظور آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت دولتی ن [...]

۱۳۹۹/۱۰/۲۷
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب