انجام پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مدیریت صنعتی - نمونه نتیجه گیری

مقدمه 

در فصل حاضر به بررسی نتایج و بیان پیشنهادهای حاصل از انجام پایان نامه مدیریت صنعتی حاضر پرداخته شده است. ابتدا خلاصه ای از پژوهش؛ پیرامون اهداف پژوهش،  فرضیه ها،  ویژگی ها پرسشنامه،  روش نمونه گیری، روش پژوهش و روش های آماری به کار رفته جهت انجام پژوهش بیان شده است. سپس یافته های پژوهش مورد بحث و نتیجه گیری شده است. و در پایان با استفاده از بحث نظری و یافته های پژوهش،  پیشنهادهایی به مدیران و کارشناسان واحدهای رنگ شرکت پارس خودرو و پژوهشگران ارائه شده است.

خلاصه پژوهش 

با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، دربرگیرنده مدیران و کارشناسان و سرپرستان واحدهای رنگ شرکت پارس خودرو در تهران می باشد که تعداد آنها محدود است. نمونه آماری این پژوهش شامل تعداد 437 نفر می باشد که برای نمونه گیری،  از روش تصادفی طبقه بندی شده استفاده شده است. برای این منظور 238 پرسشنامه بین تعدادی از افراد به صورت تصادفی توزیع شده است که در نهایت 238 پرسشنامه جمع آوری شد. برای جمع آوری داده ها براي در پژوهش حاضر از روش پرسشنامه (به عنوان روش اصلي) و از روش هاي مطالعات مستندات و مطالعه كتابخانه اي (به عنوان روش هاي مكمل) استفاده شده است. 
در خصوص تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی رابطه آماری بین متغیرهای مدل مورد نظر،  از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میان اثربخشی آموزش حین کارِ کارکنان سالن رنگ شرکت پارس خودرو و میزان کیفیت خودروهای تولیدی این شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

یافته های پژوهش

در این بخش نتایج عمده پژوهش مورد بحث قرار گرفته است:
اصلی ترین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دوره های آموزشی حین کار در سالن رنگ شرکت پارس خودرو در میزان کیفیت خودروهای تولیدی شرکت پارس خودرو بر اساس مدل اچیو بوده است. تحلیل توصیفی نشان داد که از دیدگاه پاسخ دهندگان،  آموزش حین کار به طور کلی بر عملکرد تأثیر دارد. پژوهش های انجام شده توسط پژوهشگران دیگر نیز با این بخش از پژوهش همسو می باشد و پایایی این نتایج را اثبات می کند. خوشخو (1389) به بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر اثربخشی عملکرد مدیران از دیدگاه دبیران دبیرستان دخترانه و پسرانه شهرستان اسلامشهر پرداخت و نتایج پژوهش وی نشان داد که مدیرانی که دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت کرده اند،  دارای عملکرد بهتری هستند. رئوفی و همکاران (1388) تأثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارائی و عملکرد مدیران و کارکنان مدارس بررسی کردند و دریافتند که مدیران و کارکنان آموزش دیده از جهات مختلف،  عملکرد خوبی دارند. البته در این رابطه می توان گفت که متناقض بودن نتایج پژوهش با سایر پژوهش ها در مورد این جامعه و نمونه صدق می کند و می تواند با سایر نمونه های دیگر متفاوت یاشدو فاروق و اسلام خان (2013) به بررسی اثرات آموزش بر عملکرد کارکنان پرداختند و نشان دادند که آموزش پرسنل کمک مؤثری به آنها در زمینه ایفای وظیفه محوله می نماید که در نهایت منجر به بهبود عملکرد آنها می گردد.
پژوهش حاضر علاوه بر نتیجه اصلی به داده ها مهم دیگری نیز دست یافته است. تحلیل توصیفی نشان داد که نظر افراد کارشناس،  کارشناس مسئول، سرپرست،  ریاست و مدیریت،  آموزش حین کار کارکنان سالن رنگ پارس خودرو بر ابعاد 7 گانه عملکرد بر اساس مدل اچیو (ارزیابی،  توانایی،  تناسب محیطی،  انگیزه،  حمایت سازمانی،  وضوح و بازخورد اعتبار) تؤثیر دارد. در این قسمت از پژوهش،  می توان گفت که نتایج بدست آمده در این پژوهش،  در مورد تأثیر آموزش حین کار بر عملکرد با استفاده از این مدل،  نسبتاً جدید است و در این رابطه با این عنوان و به این روش،  تاکنون پژوهشی در داخل و خارج از کشور انجام نگرفته است. و این پژوهش می تواند زمینه ای برای ایجاد پایه های نظری مناسب و انجام پژوهش های بیشتر باشد. اما پژوهش های دیگری که توسط پژوهشگران دیگر انجام گرفته است،  عملکرد را با استفاده از مدل ها و ابعاد دیگری سنجیده اند. مهناز یادگاری (1391) به بررسی تأثیر گذراندن دوره های آموزشی بر عملکرد کارشناسان شهرداری تهران پرداخت و نتایج پژوهش وی نشان داد که بر اساس مدلی که استفاده نموده است،  دوره های آموزشی موجب افزایش مهارت های فنی و شناختی،  افزایش نظم و انظباط،  افزایش روحیه تعاون و همکاری،  تسهیل در کارها،  یادگیری نحوه استفاده از منابع و وسایل افزایش علاقه به کار در بین کارشناسان شهرداری تهران می شود.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مدیریت صنعتی با موسسه ابن سینا در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۱۰/۲۹
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
نمونه فصل 5 پایان نامه مدیریت بازرگانی

نمونه فصل 5 پایان نامه مدیریت بازرگانی

در [...]

۱۳۹۹/۱۲/۰۶
|
سینا
فایل کمکی جهت انجام پایان نامه برق قدرت

فایل کمکی جهت انجام پایان نامه برق قدرت

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه برق قدرت نمونه فصل اول پایان نامه ای با موضو [...]

۱۳۹۹/۱۲/۰۴
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارتباطات

آموزش انجام پایان نامه ارتباطات

به منظور آمورش انجام رساله دکتری ارتباطات در این بخش یک نمونه نتیجه گیری پایان نا [...]

۱۳۹۹/۱۲/۰۲
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب