انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلی - نمونه فصل سوم

مقدمه

از جمله خصوصیات یک مطالعه علمی و بی طرفانه، استفاده از یک روش شناسی تحقیق مناسب می باشد. منظور از روش شناسی تحقیق در انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلی و یا سایر پایان نامه ها، نحوه گردآوری داده ها و تحلیل و پردازش آنان است. انتخاب روش تحقیق در انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلی بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرض یا فرضیه های تحقیق و وسعت و امکانات دارد و محقق باید روش هایی را انتخاب کند که او را به طور دقیق تر، آسان تر و سریعتر به پاسخ یا پاسخ های مورد نظر برساند (بازرگان، 1386). از این رو در این فصل، روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری، ابزار سنجش و جمع آوری اطلاعات و سرانجام آزمون های آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات توضیح داده می شوند.

روش شناسی تحقیق در انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلی حاضر

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی – پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی ایست که به روش میدانی اجرا می گردد.

جامعه آماری 

شامل تمام کارکنان فعال شرکت های تعاونی تولیدی شهر خرم آباد می باشد که بر حسب جنسیت، سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و سابقه شغلی می باشد که تعداد افراد شاغل بر طبق آخرین آمار از اداره تعاون در سال «1392»، 400 نفر می باشد.

نمونه آماری

عناصری که بخشی از جامعه را نشان می دهد. جمع آوری اطلاعات از بخشی از جامعه نمونه گیری نامیده می شود. نمونه آماری متشکل از 200 نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. قابل تأمل است که اندازه نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، حدود 200 نفر برآورد شد. هنگام جمع آوری اطلاعات، برای اطمینان 200 پرسشنامه توزیع شد و در نهایت 157 پرسشنامه کاملاً تکمیل شده، در تحلیل مورد استفاده قرار گرفت.

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: عدالت سازمانی به عنوان متغیر پیش بین انتخاب شده است
متغیر وابسته: رفتار مدنی سازمانی می باشد.

روش های گردآوری اطلاعات

روش گردآروی اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
در این تحقیق از روش علمی جهت جمع آوری داده های کمی و بهره گیری از روش اسنادی (کتابخانه ای) جهت تنظیم فرضیه و چهارچوب نظری و سوابق مربوط به پیشینه پژوهش استفاده می شود. همچنین به منظور گردآوری داده های مربوط به آزمون فرضیه ها از روش مطالعه میدانی استفاده 
می شود که مطالعه میدانی یا تحقیق میدانی برای جمع آوری داده های مورد نیاز این تحقیق و به منظور اندازه گیری متغیرها، از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد که پرسشنامه شامل سه بخش می باشد:
بخش اول:
پرسشنامه محقق ساخته ای است که مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی شامل جنسیت، سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، سابقه شغلی می باشد.
بخش دوم:
این بخش شامل پرسشنامه «رفتار شهروندی سازمانی» است که توسط بل و منگوک (2002) ساخته شده شامل 20 گویه بوده و رفتار شهروندی سازمانی را در قالب 5 بعد نوع دوستی، تکریم و تواضع، جوانمردی، وجدان کاری، رفتار مدنی بوسیله مقیاس 7 امتیازی لیکرت (شامل یک: کاملاً مخالفم و 7: کاملاً موافقم) می سنجد. در این بخش هر یک از کارکنان می بایست تا کل سازمان را در ارتباط با هر یک از عبارات ارائه شده در پرسشنامه و با توجه به مقیاس سنجش، ارزیابی نمایند. باید عنوان نمود این پرسشنامه یک ابزار استاندارد بوده است.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلی با آکادمی ابن سینا در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۱۱/۱۸
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام صفر تا صد پایان نامه مدیریت

آموزش انجام صفر تا صد پایان نامه مدیریت

به منظر آموزش انجام صفر تا صد پایان نامه در این بخش نمونه فصل پنجم [...]

۱۴۰۰/۰۱/۲۷
|
سینا
مشاوره پایان نامه دکتری مدیریت

مشاوره پایان نامه دکتری مدیریت

انجام پروژه پایان نامه ارشد در تمامی رشته ها نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه در من [...]

۱۴۰۰/۰۱/۲۲
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت نمونه فصل پنج [...]

۱۴۰۰/۰۱/۲۰
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب