انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران - ژئوتکنیک | نمونه پروپوزال ارشد

الف- عنوان تحقیق 

1- عنوان به زبان فارسی:
تحلیل عددی اثر فاصله ی طولی ایجاد شده در بین دو سینه کار تونل در حفاری تونل های دو قلو

 2-  عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):
تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏هاي زبان آلماني،‌فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود. 

Numerical analysis of the effect of the longitudinal distance between the twin tunnels excavated tunnel excavation
 

ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏ هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران - ژئوتکنیک حاضر) :

سازه های زیر زمینی از جمله تونل ها، سازه های مهمی در شبکه های حمل و نقل هستند که به دلیل واقع شدن در داخل زمین و تحمل تنش های برجای بزرگ رفتار متفاوتی با سازه های سطحی از خود نشان می دهند.در حفاری های همزمان در تونل ها، با استفاده از دستگاه TBM دانستن این موضوع که حفر هر تونل چه تاثیر یا تاثیراتی در تونل دیگر خواهد داشت به ما درک درستی از واقعیت خواهد داد.حال اگر در سیستم حفاری یکی از این تونل ها مشکلی بوجود آید، حفاری تونل یا تونل های دیگر به چه نحوی انجام پذیرد که شرایط بهینه حفاری دچار کمترین تغییر گردد.
بنابر این مسئله اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه در حفاری همزمان تونل های دوقلو، فاصله طولی ایجاد شده در بین دو سینه کار تونل چه تاثیری بر میزان نشست سطح زمین دارد و این فاصله طولی بر توزیع تنش ها در پیرامون تونل چه اثری از خود برجا می گذارد.

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران - ژئوتکنیک حاضر مورد استفاده قرار مي‏گيرد):

تا کنون مطالعات فراوانی در زمینه ی حفر تونل های دو قلو و تاثیر آن بر نشست سطح زمین صورت گرفته است که یکی از جدید ترین آنها تحقیقی است، که توسط V. Fargnoli , D. Boldini , A. Amoros  در سال  2015 انجام گرفته است، اما در مورد اینکه در حفاری همزمان تونل های دوقلو فاصله ی ایجاد شده بین سینه کارها چه تاثیری بر میزان نشست زمین دارد موضوعی است که باید در این تحقیق به آن پرداخته شود. 

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

- عفیفی پور و همکاران در سال  2010 [1]  به بررسی ساختار تونل در نواحی شهری پرداخته اند در این تحقیق،  ساختار تونل در نواحی شهری ممکن است ناچارأ نیاز به عبور از سازه های مجاور داشته باشد. در این مقاله، تونل های دو طرفه ی متروی شیراز پائین تر از زیر گذر زند، به عنوان یک شریان اصلی داخل شهر که 15 سال پیش ساخته شده بودند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. پارامترهای اجرائی تعادل فشار زمین شامل فشار سطحی، فشار تزریق و نیروی فشار، که بر جابجائی های زمین و تعامل زیر گذر- تونل ها اثر گذار هستند، بررسی شدند. برای اینکه این تحلیل با دقت صورت گیرد, اثرات ساخت تونل های دو طرفه بر اصلاح نیروهای طبیعی ساختار زیر گذر و اولین خط گذاری تونل نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که نیروی سطحی در مقایسه با نیروی تزریق و نیروی فشار، اثر قابل توجه تری بر نشست زیر گذر دارند. نرخ جابجائی به دلیل اقزایش پارامترهای اجرائی EPB در بالا نسبت به سطح و زیر گذر بیشتر بود. تغییرات در نیروهای طبیعی زیر گذر از لنگرهای خمشی بیشتر بود که می تواند مربوط به لنگر خمشی بالا در اجزاء زیر گذر باشد. نیروهای عادی، تغییرات قابل توجهی را در صفحه ی بتنی بالای زیر گر نشان داند. اثرات ساختار تونل دوم بر تونل اول با توجه به تغییرات نیروهای طبیعی و جا به جائی ها کمتر است، 10 درصد افزایش داشت.


- پنگ. وای. اس. و همکاران در سال 2012 [2] به بررسی فعالیت تونل سازی که به ناچار موجب تغییرات فشار خاک و تغییر شکل زمین می شود پرداخته اند در این تحقیق،  فعالیت تونل سازی به ناچار موجب تغییرات فشار خاک و تغییر شکل زمین می شود که می تواند بر فونداسیون ستون پل موجود در نزدیکی تونل اثر گذار باشد. اگرچه مطالعات متعددی برای بررسی اثرات تونل سازی بر ستون های موجود صورت گرفته اند، حفاری تنها یک تونل مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه ی اساسی بین ساخت تونل دو طرفه و یک فونداسیون ستون هنوز مورد بررسی جدی قرار نگرفته است. در این مطالعه، یک سری از آزمایشات مدل سازی سانتریفیوژ سسه بعدی که اثرات ساخت تونل دو طرفه بر یک پل موجود در زمینی خشک را بررسی می کردند، انجام شدند. اثر عمق هر یک از تونل های مرتبط به ستون با ساخت تونل ها در عمق یک دوم محور پل یا در نزدیکی پایه ی پل مورد بررسی قرار گرفت. مستقر نمودن ستون های پل ناشی از حفاری تونل های دو طرفه بود که ارتباط نزدیکی با عمق هر تونلِ مربوط به ستون پل داشت. استقرار پل به دلیل تراکمِ تونل سازی در نزدیکی پل حدودا 2.2 برابر تونل سازی در نزدیکی عمق یک دوم محور پل بود. خساراتِ ظاهریِ 36 الی 20 درصدیِ پل به دلیل ساخت تونل های دو طرفه در نزدیکی سرِ پل و یک دوم عمق پل بدست آمده بودند. اگرچه افزایشی در نیروی محوری در زمان ساخت در نزدیکی عمق یک دوم پل وجود دارد، افزایش قابل توجه در لنگر خمشی در هیچ یک از آزمایشات مشاهده نشد. 

- جییانت کامار، جگدیش پرساد ساهو در سال 2012 [3] به بررسی مقاومت دو تونل موازی دایره ای شکل پرداخته اند در این تحقیق، مقاومت دو تونل موازیِ دایره ای شکل که از هیچ طرف مورد پشتیبانی قرار داده نشده اند، به صورت افقی در زمین های منسجم-اصطکاکی مشخص شدند. یک تحلیل حد بالا در ترکیبی با عناصر محدود و برنامه ریزی خطی به کار گرفته شد تا چنین تحلیلی صورت گیرد. برای ایجاد فاصله ای مشخص بین تونل ها، مقاومت تونل ها بر حسب ثبات سه بعدی نشان داده شده است؛ که در آن H پوشش تونل، C انسجام خاک و Cmax حداکثر میزان حجم خاکی است که تونل تحمل نگهداری آن را دارد. اختلاف عددی آن با فاصله ی تونل برای ترکیبهای H/D, M ایجاد شده است که در آن D به قطر هر تونل اشاره دارد و Ø زاویه ی اصطکاکی خاک و M مربوط به نرخی است که انسجام به صورت خطی تا عمق افزایش پیدا می کند. عدد مقاومت به طور مداوم با کاهش فضا بین تونل ها کاهش پیدا می کند. فاصله ی بهینه بین تونل ها برای حذف اثر داخلی با افزایش H/D و کاهش ارزش M و Ø افزایش پیدا می کند. مقدار
 Sopt به طور تخمینی بین 1,5D-3,5D    با H/D=1      و          7D-12D             با H/D=7.

- لینگ ما و همکاران در سال 2013 [4] به بررسی پیک پیک که یک پیکره بندی رایج در پروژه های مترو شهری است پرداخته اند در این تحقیق، Peck مورد پذیرش قرار می گیرد. مدل جدیدی از نشست زمین از طریق توسعه ی فرمول Peck در مورد تونل های دو طرفه ی افقی ارائه شده است که یک پیکر بندی رایج در پروژه های مترو شهری است. راحتی این مدل جدید از طریق کشف مقادیر زیادی از داده های نشست زمین صورت پذیرفته که از پروژه های تونل مترو شهری در چین نشان داده شده اند. دو روش ریاضی در فرآیند کشف داده ها پیاده سازی شده تا مشکل تناسب غیر خطی و تخمین پارامترهای مدل را حل کند. روش  Levenberg-Marquardtبه نظر می آید که از روش Nelder-Mead بهتر باشد. بر اساس مدل های جدید، یک مدل جدید برای محاسبه ی خسارت وارد شده از طرف زمین بر تونل های دو طرفه نیز ارائه شده است . ارزش تجربی ارائه شده از نرخ خسارت زمین برای ارائه ی مرجعی مناسب برای پروژه های خط راه آهن شهری در آینده ارائه خواهد شد.

-هنگ. وای و همکاران در سال 2013 [5] به بررسی توسعه سیستم های حمل و نقل زیرزمینی که به ناچار باید در نزدیکی پل های موجود در مناطق ساختمانی ساخته شود پرداخته اند در این تحقیق، توسعه ی سیستم های حمل و نقل زیر زمینی ناچارا شامل تونل هایی می شود که باید در نزدیکی پل های موجود و گروه های پل ها در مناطق ساختمانی ساخته شود. از آنجائی که بسیاری از مطالعات قبلی عمدتا بر فرورفتگی های پل های واحد مربوط به تونل سازی های واحد تمرکز داشتند اثرات تونل سازی دو طرفه بر گروه های پل ها به راحتی درک و بررسی نشده اند. در این مطالعه یک سری از آزمایشات سانتریفیوژ سه بعدی زیر یک حجم کاری مربوط به پیشرفت تونل های دو طرفه در خاک های خشک انجام شدند. تونل های دو طرفه ی مجاور با کنترل یک در صد از حجم خسارت در سه موقعیت مهم مربوط به گروه پل در کنار عمق یک دوم محور پل، در همسایگی آن و در زیر گروه پل شبیه سازی شده بودند. علاوه بر این، یک آزمایش حجم پل برای تعیین وضعیت گروه پل انجام شد. در میان این سه آزمایش، تونل سازی دو طرفه در زیر فنداسیون پ بیشترین نشست را انجام می داد که خسارت 40 درصدی را به همراه داشت. از سوی دیگر بیشترین انحراف عرضی 2/0 درصدی به Eurocode 7 رسید و قابل توجه ترین لنگر خمشی با ظرفیت 6 درصد در نزدیکی پایه ی ستون به دلیل پیشرفت تونل اول در کنار فنداسیون ستون اندازه گرفته شد. بر خلاف لنگرهای خمشی ناشی از تونل سازی، بیشتر از 15 درصد نیروی محوری ستون ها در تمامی آزمایشات مشاهده نشد. 
-گیان فنگ و همکاران در سال 2013 [6] به بررسی تونل های دو طرفه در چین که زیر تونل های دو طرفه ساخته شده اند پرداخته اند در این تحقیق، نمونه ای تونل های دو طرفه ای را نشان می دهد که در زیر دیگر تونل های دو طرفه در بیجینگ چین ساخته شده بودند. تونل های دو طرفه ی موجود قبلا به روش حفاظ ساخته شده بودند اما روش ساخت تونل های جدید متفاوت بود. نشست تونل های جدید و سطوح زمین همراه ب ساخت تونل های جدید به طور سیستمی نظارت می شد. یک روش بر هم نهی برای شرح وضعیت نشست هر دو تونل موجود و سطح زمین تحت تاثیر ساخت و ساز تونل های دو طرفه ی جدید در زیر پذیرفته شد. یک مقایسه ی رضایتمندانه بین منحنی های تناسب ارائه شد و داده های نشست اندازه گرفته شده از هر دو تونل موجود و سطوح زمینی تعیین شده بودند. همانطورکه در یک نظارت مقطعی ویژه نشان داده شد، اشکال وضعیت نشست برای تونل های موجود و سطوح زیر زمینی متفاوت است. وضعیت نشست ساختار موجود به شکل "W" است در صورتی که شکل وضعیت سطوح زمینی "U" شکل است. هم چنین دریافته شد که به دلیل انعطاف خط کشی جدا، خسارت وارده ناشی از سطح تونل موجود و سطح زمین تقریبا با هم برابر هستند. 

-گیان فنگ و همکاران در سال 2014 [7]  به بررسی نشست سطحی زمین به علت ساخت تونل های دوقلو نزدیک بهم با استفاده از روش تونل سازی سطحی پرداخته اند در این تحقیق، وضعیت نشست سطحی زمین را با توجه به ساخت و ساز تونل های دو طرفه در نزدیکی هم را با استفاده به روش تونل سازی سطحی را بررسی می کند. در ناحیه ی مربوطه که تونل سازی دو طرفه به حالت برآمده و مرتفع انجام شده، نشست های سطح زمین در 18 مقطع کلی به طور مداوم طی ساخت و ساز به ثبت رسیدند. برای ایجاد وضعیت های گوناگون تونل های دو طرفه در ناحیه ی مربوطه، صورت کامل و طرح های تقویتی مورد استفاده قرار گرفتند. نشست های سطحیِ تعیین شده و فرورفتگی های گزارش شده در آن نشان داده شدند. فرورفتگی های سطحی ناشی از تونل های دو طرفه با تابع Gaussion مطابقت داشتند. پارامترهایی وجود داشتند که فرورفتگی های ناشی از تونل های دو طرفه را مشخص می کردند، از جمله حداکثر نشست، درصدی از خسارت به زمین، فرورفتگی های عریض و پارامتر عریض که نمایش داده شدند و با هم مقایسه شدند. 

-ای. آمورسی و همکاران در سال 2015 [8] به بررسی اثرات ناشی از تونل سازی دو طرفه و نشست های ساختمان ها پرداخته اند در این تحقیق، اثرات ناشی از تونل سازی دو طرفه و نشست های ساختمان ها مورد تحلیل و بحث قرار گرفته است. این مطالعه مربوط به خط 5 مترو میلان است که اخیرا در مواد دانه درشتی با استفاده از تعادل فشار زمین حفاری شده است. اول اینکه، سنجش نشست ها در شرایطی که زمین آزاد است، با استفاده از پیش بینی های تجربی Gaussian تفسیر شده اند که در پی آن توصیفی جزئی از اصلاج وضعیت فرورفتگی ناشی از حفاری دوم و با توجه به پیکربندی تونل واحد ارائه می شود. در ادامه تجزیه و تحلیل سنجش برای کشف ساختار 9 مرحله ای کامل سبب تقویت ساختار بتنی می شد. در بخش دوم مقاله یک تحلیل عنصر محدود سه بعدی از مورد بالا مشاهده می شود. رفتار مکانیکی خاک با استفاده از مدل تشکیل دهنده ی پیشرفته توصیف شده است. تونل سازی دو طرفه به طور مناسبی از وجوه اصلی توالی حفاری استفاده می کند و ساختار در حالتی واقعی بر اساس مشخصات معمولی، هندسی و سفتی مدل سازی شده است. نتایج محاسبه شده که با داده های مشاهده شده حاصل از نشست متناسب بودند قادر به تسخیر پدیده ی تعامل بین تونل های دو طرفه هنگام کارهای ساختمانی و شرح تکامل مکانیزم های دگرگونی اثرگذار بر ساختمان هستند.
-سی. درک مارتین، دوید ایی. وای. الوود در سال 2014 [9] به بررسی تونل های بیضی شکل در شهر ادمونتون پرداخته اند در این تحقیق، تونل های بیضی شکل دو طرفه با قطر 6.5 متر به عنوان بخشی از گستردگی حمل و نقل ریلی شهر ادمونتون با استفاده از روش های تونل سازی تطبیقی مرسوم ساخته شده بودند. فرآیند زمین شناسی محل شامل یک واحد شیار دار منسجم و تقریبا سخت می شد. ساخت سطح تونل در ادامه با حفاری بر عکس و طولانی انجام شد. در باریکترین جای آن ستون جدا کننده ی تونل های دو طرفه کمتر از  1.5 متر  طول یا 0.23 قطر تونل بود. عموما حداقل فاصله ی ستونی مورد نیاز برای کاهش تعامل بین تونل های هم جوار و دو طرفه به اندازه ی یک قطر تونل است. از آنجائی که ساخت تونل در محیطی شهری صورت می گرفت، نگرانی قابل توجهی در مورد آسیب زمین و نشست سطحی وجود داشت. این مطالعه نشان می دهد که با مواد مشابه عرض ستونی 0.5 قطر تونل برای کاهش تعاملات تونل ها کافی است و خطر آسیب دیدگی سازه های هم جوار را به حداقل می رساند.

-نان مو و همکاران در سال 2014 [10] به بررسی آزمایش در یک تونل سوراخ دو طرفه به وسیله ی راهیاب و FDS+EVAC پرداخته اند در این تحقیق، آزمایشی در یک تونل سوراخ دو طرفه به وسیله ی راهیاب و FDS+EVAC انجام شده است. موارد داخلی و غیر داخلی برای تحلیل تفاوت میان آزمایش و شبیه سازی با راهیاب ساخته شدند. داده های بدست آمده نشان می دهند مه نتایج شبیه سازی به خوبی با آزمایش مطابقت دارند. دلایل اصلی مه سبب ایجاد تفاوت می شوند ممکن است موجب از دست رفتن زمان، ترس و وحشت در پردازش اطلاعات، عدم تمایل به اثرات اجتمای می باشد. انتخاب خروجی یکی از مهمترین نقش ها در تاثیرگذای بر زمان تخلیه است اما انتخاب نزدیکترین خروجی برای تخلیه در موارد واقعی تحت تاثیر دیگر عوامل است در تمامی موارد غیر ممکن است. بعد از مقایسه ی زمان خروجی با استفاده از راهیاب بدون در نظر گرفتن زمان تاخیر، زمان خروجی با استفاده از راهیاب با در نظر گرفتن زمان تاخیر و FDS+EVAC می توان نتیجه گرفت که FDS+EVAC از راهیاب با در نظر گرفتن زمان تاخیر بهتر است و راهیاب با در نظر گرفتن زمان تاخیر از FDS+EVAC بهتر است. پیشنهادات معقول برای شبیه سازی راهیاب در صورت نیاز خروجی را انتخاب می کنند و در صورتی که ساکنین به صورت همزمان شروع به تخلیه نکنند، زمان تاخیر در محاسبه در نظر گرفته می شود.

-معصومه کریمی شهر بابکی، فرشاسب جم شاسب در سال 2015 [11] به بررسی ساختار زیر زمینی تونل جهت جابجایی مسافرین در تمامی شهرهای پیشرفته که اکثرآ ساختاری دوطرفه دارند پرداخته اند در این تحقیق، ساختار زیر زمینی در تمامی شهرهای پیشرفته برای حمل و نقل مسافرین از اهمیت بالایی برخوردار است و حفره های حفاری شده ی مربوط به تونل ها در راه های زیرزمینی داخل شهر عموما قالبی دو طرفه دارند. بیشتر تونل ها در حفاری های موازی، تونل های دو طرفه نزدیک به سطح زمین هستند. کاوش تونل دو طرفه از طریق همگرائی هر تونل تاثیر گذار می باشد. در این مقاله، نویسنده روابط ساده ای را پیدا کرد تا به طراحان تونل در یاقتن فاصله ی بهینه از مراکز تونل کمک کند تا اثر همگرائی تونل های دو طرفه را به حداقل برساند. بررسی عددی انجام شده در این مطالعه با استفاده از برنامه ی عنصر تفاوت نامحدود FLAC 2D، این عمل را ممکن کرده است که بتوان 5 سناریوی مختلف را برای شرح اثر فاصله ی مرکز تا مرکز تونل های دوطرفه تعریف کرد. در انتها، رابطه ی بین متغیرهای گوناگون براساس داده های استخراج شده از برنامه ی Matlab نشان داده شده است.

تونل سازی ناچارا منجر به نشست زمین می شود. نشست زمو – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق(پایان نامه شما نسبت به پژوهش هایی که در مرور ادبیات و پیشینه پژوهش لیست کرده اید چه نوآوری از نظر عنوان، روش، نمونه موردی و ... خواهد داشت؟):
-    ارائه یک الگو حفاری  بهینه جهت حفاری های همزمان تونل ها.

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف علمی (کلی و جزئی) و اهداف كاربردي): 

-هدف کلی
•    بررسی تاثیر فاصله طولی ایجاد شده در بین دو سینه کار تونل بر میزان نشست سطح زمین. 
-اهداف جزئی
•    بررسی نسبت فاصله طولی ایجاد شده در بین دو سینه کار به طول سپر TBM و تاثیر آن بر توزیع تنش ها در پیرامون تونل ها. 
•    تعیین رابطه فاصله طولی ایجاد شده در بین دو سینه کار با قطر تونل ها و تاثیر آن بر نشست سطح زمین.
•    تعیین رابطه فاصله طولی ایجاد شده در بین دو سینه کار با عمق تونل ها و تاثیر آن بر نشست سطح زمین.

ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

-    سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
-    شرکت مهندسین مشاور
-    وزارت راه و شهرسازی
-    وزارت نیرو
-    شرکت های پیمانکاری

ط-  سؤالات (یا مسأله) تحقیق:

•    افزایش فاصله طولی ایجاد شده در بین دو سینه کار تونل چه تاثیری بر میزان نشست سطح زمین دارد؟
•    فاصله طولی بین دو سینه کار چه تاثیری بر میزان تغییر شکل های ایجاد شده در دیواره ها و کف تونل های دو قلو دارد؟
•    تاثیر فاصله طولی ایجاد شده در بین دو سینه کار بر نشست زمین ، با افزایش قطر تونل ها چه تغییری می یابد؟
•    با افزایش عمق تونل ها تاثیر فاصله طولی در بین دو سینه کار بر نشست زمین چگونه تغییر می یابد؟

ی-  فرضيه‏ هاي تحقیق (هر فرضیه به صورت یک جملة خبری و ترجیحاً با عبارت احتمالی آغاز و نوشته شود):

•     با افزایش فاصله طولی ایجاد شده در بین دو سینه کار تونل، میزان نشست سطح زمین افزایش می یابد.
•    میزان تغییر شکل های ایجاد شده در دیواره ها و کف تونل، با افزایش فاصله طولی بین دو سینه کار افزایش می یابد.
•    با افزایش قطر تونل ها تاثیر فاصله طولی در بین دو سینه کار بر نشست زمین، بیشتر می شود. 
•    با افزایش عمق تونل ها تاثیر فاصله طولی در بین دو سینه کار بر نشست زمین، کاهش می یابد. 

ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

•    TBM
دستگاه حفاری تونل (Tunnel boring machine) که به نام مخفف TBM معروف است نوعی ماشین غول پیکر است که تقریبا در همه حفاری های تونل از آن استفاده میشود. این دستگاه با مته هایش و حرکت چرخشی که دارد با حفر تونل پیش میرود. از این دستگاه غول پیکر برای حفر تونلهایی با مقطع دایره ای که قطری بیش از ۱ متر دارند استفاده میشود.

•    سینه کار
اولین قسمتی که دستگاه حفاری در ان قرار گرفته و شروع به حفاری گالری میکند را سینه کار و یا جبهه گفته می شود.

•    انواع سبک های تونل سازی
    روش تونل سازی سنتی
    روش تونل سازی سپری
    روش کند و پوش
    روش نوین تونل سازی اتریشی

•    روش های حفاری تونل
    روش چاله زنی و انفجار
    روش مکانیزه
-    حفاری تمام مقطع توسط دستگاه TBM
-    حفاری موضعی توسط دستگاه کله گاوی

5-روش شناسی تحقیق:

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك): 
تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد. 
•    اين پژوهش از نظر هدف از نوع تحقيقات کاربردي است، زيرا که هدف اين نوع تحقيقات توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است به عبارت دقيق تر تحقيقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدايت مي شود. از آنجا که نتايج اين تحقيق جهت اتخاذ تصميم در حوزه  تونل سازي به کار خواهد رفت، می توان آن را در زمره تحقيقات کاربردي دانست.

ب-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی (دیاگرام تحلیلی رابطه متغیرها) و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
•    متغییرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از: فاصله طولی در بین دو سینه کار، قطر تونل، عمق تونل، فاصله عرضی بین دو تونل نسبت بهم، فاصله دو دستگاه حفار نسبت به یکدیگر.
•    متغییر های وابسته در این تحقیق عبارتنداز: میزان نشست زمین، میزان تغییر شکل در دیواره تونل، مقدار تنش ها در پیرامون تونل.

ج –  شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :
•    در اين پژوهش پس از کسب اطلاعات اوليه، مطالعات کتابخانه ای و استفاده از مقالات علمی و سایت های اینترنتی مرتبط و همچنین پایان نامه های انجام شده پیشین، جهت به دست آوردن آخرین مبانی نظری و سوابق تحقیق صورت خواهد گرفت.

•    ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند ازبانک های اطلاعاتی و سایت های اینترنتی که از طریق آن ها روابط معتبر و شناخته شده برای مطالب اهم این پژوهش اعم از مبانی اولیۀ طراحی، اجرای فضاهای زیرزمینی و پوشش نگهدارنده  آن و اندرکنش بین سنگ های اطراف تونل و سیستم نگهدارندۀ تونل، که مد نظر است، گردآوری می گردد.

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود  و امکان):

هـ - روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
در این تحقیق به کمک نرم افزارplaxis 3D tunnel  ابتدا به مدل سازی تونل های دوقلوی حفاری شده در خاک تونل امیرکبیر تهران پرداخته می شود و مراحل زیر صورت میگیرد:
•    مدل سازی تونل های دایره ای با قطر مختلف و فاصله های طولی متفاوت(بین دو دستگاه حفار).
•    مدل سازی تونل های دایره ای با فاصله های طولی مختلف و در اعماق متفاوت.
•    مدل سازی تونل های دایره ای با فواصل عرضی مختلف و بررسی تاثیر فاصله طولی ایجاد شده در بین دو سینه کار آنها.
•    رسم نمودارهای فاصله ی طولی _ میزان نشست سطح زمین.
•    رسم نمودارهای فاصله طولی _میزان نغییر شکل.
•    رسم نمودارهای فاطله طولی _ میزان تنش.
•    تجزیه و تحلیل نمودارهای بدست آمده . 

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به ماوره در زمینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران - ژئوتکنیک با ما در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۱۲/۲۲
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام صفر تا صد پایان نامه مدیریت

آموزش انجام صفر تا صد پایان نامه مدیریت

به منظر آموزش انجام صفر تا صد پایان نامه در این بخش نمونه فصل پنجم [...]

۱۴۰۰/۰۱/۲۷
|
سینا
مشاوره پایان نامه دکتری مدیریت

مشاوره پایان نامه دکتری مدیریت

انجام پروژه پایان نامه ارشد در تمامی رشته ها نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه در من [...]

۱۴۰۰/۰۱/۲۲
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت نمونه فصل پنج [...]

۱۴۰۰/۰۱/۲۰
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب