اصول انجام فصل دوم پایان‌نامه و رساله دکتری | نت برداری

کارت های فهرست کتب برگه هایی در اندازه 3 اینچ در 5 اینچ هستند که شما منبع کتابشناسی مطالبی را که مرور کرده اید به طور کامل بر روی آن می نویسید. بر روی این کارت می توانید شماره کتاب یا مجله مورد نیاز خود در کتابخانه را بنویسید تا اگر دوباره به آنجا مراجعه کردید بدون آنکه یک بار دیگر به فهرست کارت ها مراجعه کنید به آسانی آن را پیدا کنید. در روند نگارش منبع کتابشناسی، از همان سبک مورد نظر دانشکده خود استفاده کنید.

در دنیای امروز، استفاده از برگه های یادداشت روشی قدیمی محسوب می شود-  در واقع بسیار قدیمی و مربوط به عهد دقیانوس! امروزه شما به عنوان دانشجویی که قصد انجام فصل دوم رساله دکتری و یا پایان نامه ارشد خود را دارید در خانه به لپتاپ، تبلت و یا حتی گوشی های هوشمند دسترسی دارید و می توانید یادداشت های کتابخانه ای خود را داخل انها بنویسید. در حقیقت حتی می تواند به عنوان بخشی از مرور ادبیات پژوهشی، از عکس ها (که شخصا تهیه می کنید) نیز به عنوان منابع اطلاعاتی خود استفاده کنید. وقتی از منابع و مکان های مختلف به جستجوی ادبیات می پردازید، می توانید یادداشت های خود را به کامپیوتر خانگی خود ارسال کنید و در انجا اطلاعاتی را که از جاهای مختلف ارسال کرده اید منظم و دسته بندی کنید.

در هر صورت، به نمونه ای از برگه یادداشت 3 در 5 اینچ توجه کنید تا به آسانی بتوانید از آنها استفاده کنید:

 

هابیتو-کادز، ما. سلست (1991). ارتباط آموزشی برای توسعه. دانشکده، لاگونا: برنامه انتشارات UPLBCA.

 

 

 

فلین، آلیس جی. و ژوان ف. جامیاس. (1984). عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر ارتباط حرفه ای بین پژوهشگران UPLB و IRRI. فصلنامه دوکوم (ژانویه-مارس 1984)، (1)II: 10-1.

 

      

 

 

 

 

 کارت موضوعی برگه یادداشتی در اندازه 5 اینچ در 8 اینچ است که می توانید از آن برای یادداشت برداری، نوشتن نقل قول ها و یا تفسیر مطالب استفاده کنید. اگر خلاصه مطالب مرور شده را می نویسید باید اطمینان حاصل کنید که اطلاعات مربوط به موارد زیر را درج کرده اید:

طرح پژوهش
شرکت کنندگان و نحوه انتخاب آنها
تکالیفی که شرکت کنندگان باید انجام می دادند
مواد مورد استفاده از مطالعه
روش های گردآوری داده
روش های تحلیل داده
با این حال توصیه می شود برای هر ایده اصلی از یک کارت یا برگه استفاده کنید تا بعدها به راحتی بتوانید آنها را پیدا کرده و سازمان دهی کنید.
وقتی نقل قول یا تفسیر مطالب را می نویسید، مطمئن شوید که بر روی هر کارت تنها یک ایده نوشته می شود. برای نوشتن نقل قول، آن را به صورت کلمه به کلمه نوشته و شماره صفحه مطلبی را که از آن نقل قول می کنید یادداشت کنید. تا حد امکان هر کارت باید شامل اطلاعات کامل منبع باشد.
به نمونه ای از کارت موضوعی 5 در 8 اینچ توجه کنید.

نقل قول مستقیم

هابیتو-کادیز، 1991، صفحه 39

اگرچه این موضوع معمولا نادیده گرفته می شود اما رسانه موضوعی از قابلیت برقراری ارتباط برخوردار است زیرا از آنها برای معرفی صحیح و دقیق ایده ها و رویه ها استفاده می شود.

 

 

 

مطالب ترکیبی یا تفسیری

فلین و جامیاس، 1982

در مطالعه ای با محوریت بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر ارتباط حرفه ای بین پژوهشگران UPLB و IRRI، فلین (1984) به این نتیجه رسیده است که "ملیت مهنترین عامل اجتماعی-فرهنگی دخیل در تفاوت های ارتباطی است". در شرایط ارتباط UPLB-IRRI، ملیت های متعددی وجود دارد که به تبع آن تفاوت های فرهنگی نیز وجود دارد.

 

در شرایط عملی اغلب دانشجویان تمایلی به استفاده از این کارت ها یا برگه های یادداشت ندارند. حتی گاهی این کارت ها به آسانی گم می شوند. در واقع از مطالب نوشتاری که در مواقع نیاز در اختیار آنها قرار دارد، معمولا برگه های کاغذ که معمولا نیز بازیافت می شوند استفاده می کنند. این برگه های کاغذ که معمولا در شکل ها و اندازه های مختلف هستند به راحتی گم می شوند. با این حال می توان به صورت سیستماتیک تر از این برگه ها استفاده کرد.
برای دست کم سه پروژه پژوهشی اساسی که پژوهشگر انجام داده است، برگه های یادداشت کاملا متفاوت از هم خواهند بود. این برگه های یادداشت به صورت اختصاصی برای هر پروژه پژوهشی خاص طراحی می شوند. دو نمونه از آن در شکل شماره 2 و 3 مشاهده می شود.

 

عنوان پروژه: ترکیب پژوهش DEVCOM

اطلاعات کتابشناسی برای نقل قول:

آدان، ویلیام آر. (1984). این ارتباط از برنامه توسعه شیلات در فیلیپین حمایت می کند. تز دکترا. دانشگاه لاس بانوس فیلیپین.

موضوع: مطالعه رسانه ای

طبقه: مطالعه سیاسی

کتابخانه: اتاق مطالعه DDC

شماره طبقه: P-12

اهداف مطالعه:

1- توصیف ساختار و فرآیندهای حمایت ارتباطی برای برنامه توسعه شیلات ملی.

2- ارزیابی منابع ارتباطی نهاد ملی که وظیفه اجرای برنامه را برعهده دارد و شناسایی نیازهای ارتباطی، مسائل و محدودیت های سازمانی که بر عملکرد آن موثر است؛

3- تعیین پیامدهای حمایت ارتباطی و عوامل سازمانی مرتبط از چشم انداز کارمندان و مراجعان ارتباط در صنعت شیلات؛ و

4- تحلیل سیاست های موجود و حاکم بر سازمان و استفاده از قابلیت منابع ارتباطی در شیلات.

چارچوب نظری/مفهومی:

تمرکز اساسی بهره وری اقتصادی، نوآوری است (ویلگاس، 1981). اثربخشی ارتباط به ماهیت نوآوری وابسته است. از طریق این مکتب فکری، نقشی که ارتباط برای حمایت از توسعه ایفا می کند قابل پیگیری است.

به منظور تحلیل، ارتباط به شیوه مادی، نیروی انسانی و حمایت سیستم ها دسته بندی شده است. حمایت سیستم ها به منابع ربط دهنده و سیستم تحویل گسترده تقسیم شده است.

روش شناسی

طرح پژوهشی: بررسی پیمایشی

محل پژوهش: دفاتر مرکزی، منطقه ای و ایالتی BFAR، ایالات ساحلی در منطقه 10.

اندازه نمونه و شرح شرکت کنندگان:

شصت و هشت پرسنل ارتباط و گسترش کار از BFAR و 200 مرایج از سازمان های شهرداری، تجاری و شیلات داخلی.

 

تکنیک نمونه گیری: نمونه گیری در دسترس برای انتخاب پرسنل BFAR به کار رفت؛ روش نمونه گیری چند مرحله ای برای انتخاب واحدهای نمونه گیری در دو دهکده شیلات به کار رفت.

متغیرهای مستقل:

متغیرهای وابسته:

ابزار پژوهش:

در این مطالعه از ترکیبی از جداول مصاحبه، تکنیک های مشاهده غیرشرکت کننده، شرایط میدانی و تحلیل اسناد استفاده شد.

مدت زمان و شیوه گردآوری داده:

جستجو اسناد قبل از آغاز بررسی پیمایشی در آخرین هفته 1983 آغاز شده و تا اواسط آگوست 1983 به طول انجامید. شش دانشجو به عنوان مصاحبه کننده انتخاب شدند. افراد در مورد هدف و دامنه مطالعه و شیوه انجام صحیح مصاحبه اطلاعات لازم را دریافت کردند. افراد برای مصاحبه تمرینی در دهکده شیلات و جهت اصلاح مشکلات زمان بندی مصاحبه به دهکده اعزام شدند. پرسنل BFAR شخصا توسط پژوهشگر مصاحبه شدند.

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2- روی برگه یادداشت

 

روش تحلیل آماری:

آمار توصیفی، مانند مقیاس های گرایش مرکزی (فراوانی، درصد ها و روش های حسابی) استفاده شد.

سایر شیوه های تحلیل:

تحلیل هنجاری داده های به دست آمده با استفاده از انواع ایده آل.

خلاصه یافته ها:

ورود و خروج اطلاعات برنامه توسعه شیلات کشور به سبب فقدان مکانیسم ارتباط از هر دو منابع و سیستم اطلاعات کاربر شبکه تولید اطلاعات بسیار محدود است. ارتباط ناکافی و ناموثر به سبب تکرار علنی کارکردهای ارتبای و فعالیت های واحدهای ارتباطی ناهماهنگ، اجتناب ناپذیر است.

عواملی که دارای تاثیر منفی بر عملکرد کلی هستند شامل تسلط و حکمرانی کارمندان فاقد مهارت، بی تجربه و دارای گمارش نامناسب در بخش تولید ارتباط و سیاست های ناکافی و حمایت مالی ناکافی برای عملیات تولید است. این روند منجر به ناکارآمدی امکانات ارتباط و سایر منابع عملیاتی شده است.

سیستم گسترش تحویل از حداقل حمایت برخوردار است. در حقیقت، نسبت گسترش کارگر-مشتری 1:162 برآورد شده است. نتیجه این روند محدودیت در فرآیند انتقال فناوری و سایر خدمات گسترشی است.

نتیجه گیری:

پیشنهادات:

1- ایجاد ساختار منسجم برای یکپارچه سازی تمام کارکردهای ارتباطی و خدمات

2- برنامه های آموزشی بیشتر برای بهبود شایستگی نیروی انسانی.

3- ارائه اطلاعات میان فردی باید با کانال های رسانه های جمعی تکمیل شود. روابط با موسسات پژوهش و توعه شیلات محلی و بین المللی و همچنین نسبت مشتری-کارگر بخش گسترش باید بهبود یابد. ارتباط سطح معاش دهکده باید تقویت شود.

4-توجه جدی به عضویت FIDC وزارت اطلاعات.

5- ارتقای فرآیندهای جذب و استخدام.

6- تامین نیروی اداری کافی و دفاتر کاری، آموزش و تجهیزات برای واحدهای ایالتی.

 

 شکل 3- پشت برگه یادداشت

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشکال 3 و 4 دارای کادرهای مختلف با برچسب های مختلف هستند که برای مرور ادبیات بسیار مهم هستند. برای یک گزارش پژوهشی، تنها یک برگه کاغذ کافی است و از دو روی کاغذ استفاده می شود.
از سوی دیگر شکل 4 نیازمند برگه های بیشتر است. هر آیتمی که نیازمند شرح است در کادری تحت عنوان شرح یا توضیح برجسته سازی شده است. هر آیتم در فضایی که به آن اختصاص یافته است به طور کامل شرح داده می شود. مزیت استفاده از این فرم این است که به عنوان مثال وقتی می خواهید چارچوب های مفهومی مطالعات مختلف را مقایسه کنید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که این برگه های حاوی چارچوب های فرهنگی مختلف را در کنار هم قرار داده و به صورت چشمی آنها را مقایسه کنید. استفاده از این تکنیک زمانی توصیه می شود که قصد تجزیه و تحلیل مطالعات مختلف را دارید و می خواهید بین مطالعات مقایسه ای سریع داشته باشید.
 

 

عنوان پروژه پژوهشی: ترکیب مطالعات منتخب DEVCOM در فیلیپین: پیامدهای سیاسی در اجرای برنامه توسعه کشاورزی

 

اطلاعات کتابشناسی برای نقل قول:

کاردناز، لیزتت، دی سی. (1986). قابلیت پذیرش سیاست های برنامه جنگلداری اجتماعی یکپارچه (ISFP) برای کشاورزان سرزمین های مرتفع: مطالعه موردی.

رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه لاس بوناس فیلیپین.

کتابخاننه CDC؛ شماره M-105

مکان: اتاق مطالعه IDC

نوع پژوهش: تحلیل موردی گذشته نگر

طبقه پژوهش: مطالعات مردمی

شرح:

سوالات پژوهشی

اهداف

چارچوب مفهومی

مکان مطالعه

شرکت کنندگان

روش نمونه گیری

متغیرها

گردآوری داده

تحلیل داده

یافته ها

نتیجه گیری

پیشنهادات

1- توصیف نیمرخ اجتماعی-فرهنگی شرکت کنندگان و غیرشرکت کنندگان ISFP

2- تعیین سطح دانش شرکت کنندگان در رابطه با سیاست های ISFP.

3- تعیین نگرش شرکت کنندگان و غیرشرکت کنندگان در مورد سیاست های ISFP.

4- تعیین منبع (منابع) اطلاعات شرکت کنندگان و غیرشرکت کنندگان ISFP در مورد سیاست های جنگلداری، مخصوصا سیاست های ISFP.

5- تعیین اعتبار منابع از منظر شرکت کنندگان و غیر شرکت کنندگان ISFP.

6- تعیین فعالیت های گسترش که توسط سازمان توسعه جنگل ها برای ISFP انجام شده است.

شکل 4- نسخه اصلاح شده برگه یادداشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با انجام فصل دوم پایان‌نامه و رساله دکتری با ما در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۵/۱۹
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
پروپوزال آماده رشته جزا و جرم

پروپوزال آماده رشته جزا و جرم

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حرفه ای رشته حقوق جزا و جرم ملزم به [...]

۱۳۹۹/۰۷/۰۵
|
سینا
پروپوزال آماده رشته حقوق عمومی و بین الملل

پروپوزال آماده رشته حقوق عمومی و بین الملل

تاکنون جهت کمک به دانشجویان حقوق در انجام پایان نامه ارشد و دکتری [...]

۱۳۹۹/۰۷/۰۳
|
سینا
پروپوزال آماده رشته مدیریت بازرگانی

پروپوزال آماده رشته مدیریت بازرگانی

به منظور کمک به دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در انجام پای [...]

۱۳۹۹/۰۷/۰۱
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
تیر و مرداد سال جاری زمان اعلامی سازمان سنجش برای ازمون دکتری و ارشد سال 99

تغییر مجدد زمان برگزاری آزمون های ارشد و دکتری

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان سنجش کشور، زمان برگزاری آزمون های ورود به دانشگاه ها در تمامی مقاطع تغییر یافته [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۸
|
ابن سینا
زمان برگزاری آزمون های TOEFL و IELTS اعلام خواهد شد

تکمیل رزومه در شرایط کرونا | آزمون های بین المللی زبان تا 31 اردیبهشت تعطیل می باشند

تکمیل رزومه در شرایطی که کرونا بسیاری از مراکز علمی داخلی و خارجی را به تعطیلی کشانده است یکی از دغدغه های مهم [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۸
|
ابن سینا
رمدسیویر | اولین دارویی که برای درمان کووید19 در آمریکا مجوز گرفت

داروی درمان کرونا | رمدیسویر تا سه روز در سرتاسر امریکا فروخته می‌شود

بنا به اعلام اداره کل غذا و داروی ایالات‌متحده امریکا داروی جدیدی به نام رمدسیویر به‌منظور [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۳
|
ابن سینا
زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری سال 99 در هاله‌ای از ابهام

آزمون کنکور ارشد و دکتری سال 99 | اعتراض‌ها به برگزاری کنکور ارشد و دکتری در شرایط کرونا ادامه دارد.

بنا به گزارش سازمان سنجش نامه‌های متعددی از سراسر کشور در اعتراض به زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری سال 99 [...]

۱۳۹۹/۰۲/۰۸
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب