آموزش انجام پایان نامه و رساله دکتری و ارشد - رشته حقوق

نمونه مقدمه پایان نامه حقوقی اول

موضوع پایان نامه:

بررسی تخفیف مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی با نگاهی به حقوق فرانسه

بر اساس اصل فردی کردن جرم و مجازات ، مجازات باید متناسب با شخصیت  مرتکب جرم باشد. در راستای این اصل  (اصل فردی کردن جرم و مجازات) ، قانونگذار برای جرائم ، مجازاتی با حداقل و حداکثر تعیین می نماید. او (قانونگذار) ، این حداقل و حداکثر را به نحو نوعی و بدون اینکه مرتکب را بشناسد و تنها بر اساس اهمیت جرم در نظر می گیرد، اما پس از وقوع جرم و طرح موضوع در محاکم قضایی ، این وظیفه قاضی است که با توجه به شناخت شخصیت مرتکب، انگیزه جرم و شرایط دیگر... بین حداقل و حداکثر، مجازات مناسب را تعیین کند.
علاوه بر این ، گاه ممکن است که تعیین مجازات قانونی نیز ، برای مرتکب متناسب نباشد و لازم باشد کمتر از میزان مجازات قانون (کمتر از حداقل) تعیین مجازات گردد. این موضوع در حقوق جزا، نهاد تخفیف مجازات را شکل می دهد. قانونگذار گاه جهات تخفیف را در جرائم مشخص و بنا به دلایل خاص تعیین و گاه اختیار تخفیف را به دست قاضی می سپارد.
حال آیا در تمام جرائم و برای تمام مرتکبین ، اعمال تخفیف مجازات مجاز است یا خیر؟ بعد از انقلاب تخفیف مجازات فقط برای جرایم تعزیری ، مجاز دانسته شده است و قانونگذار در این جرائم (تعزیری) اعم از شدید وخفیف، تخفیفِ مجازات قائل شده است.
در قانون مجازات سابق ، قانونگذار در مورد میزان تخفیف حداقلی مشخص نکرده بود. و در تمام جرائم تعزیری اعم از خفیف و شدید، امکان اعمال تخفیف مجازات را مجازدانسته بود . اما در قانون جدید اگرچه امکان تخفیف مجازات فقط در جرائم تعزیری پیش بینی شده است. اما حداقل  تخفیف نیز مشخص می باشد.
این پایان نامه در صدد است که با مطالعه تطبیقی بانگاهی به حقوق کشور فرانسه ، بررسی نماید که با رعایت رابطه تناسب بین جرم و مجازات و نیز سایر اوضاع و احوال، چه اصول و معیارهایی بر تخفیف مجازات حاکم است. و قانونگذار ایران تا چه اندازه با این اصول و معیارها هماهنگ می باشد.

نمونه مقدمه پایان نامه حقوقی دوم

موضوع پایان نامه:

نقد وبررسی ماده 220 قانون مجازات اسلامی جدید (حدودی که در قانون ذکر نشده)

یکی از اصول مهم واساسی قوانین جزایی ،اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حقوق در بسیاری از ادوار بوده وهمواره به عنوان اصلی اساسی ذکر گردیده است.ماهیت این اصل بر این است که باید یک رفتار در قانون جرم انگاری شده باشد تا بتوان شخص را بر مبنای آن مجازات کرد. این اصل در قوانین جزایی کشور ایران با الهام از حقوق اسلام نیز پیش بینی گردیده است.این اصل مهم جزایی در قانون اساسی ایران ودر اصل 36 و با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392بار دیگر قانونگذار در ماده2 این قانون به گونه ای اصل قانونی بودن جرم و مجازات را ذکر کرده است.یکی از موادمذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392ماده220میباشد که آنچه از این ماده برمی آید تعارض آشکار با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست.آنچنان که این ماده در مبحث حدود ذکر شده و اتخاذ تصمیم را درباره حدودی که در قانون ذکر نشده اند را به مسلمات فقهی مطابق اصل 167 قانون  اساسی ارجاع داده است.هرچند که دیدگاهای متفاوتی در خصوص این اصل قانون اساسی مطرح شده است اما آنچه پر واضح است تعارض آشکار این اصل با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست.حدودی که در قانون ذکر نگردیده اند را قانونگذار جهت تشخیص و اعمال مجازات به موجب اصل 167 به قاضی واگذار کرده است که همین موضوع باعث ایجاد اختلاف و صدور آرای متفاوت در محاکم کیفری میگردد.البته میتوان در یک صورت و آن هم مجتهد بودن قاضی رسیدگی کننده این بحث را به صورتی دیگر پیش برد که این مورد با توجه به شرایط کنونی نظام قضایی ما مطابقت ندارد چون اکثریت قضات مجتهد نیستند.به هر صورت باید خلا ناشی از وضع این ماده و تعارضات پیش آمده و همچنین رویارویی با اصل 167 قانون اساسی واصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و همچنین برخورد قضات دستگاه قضا وبرداشتها و اعمال نظرها را مورد بررسی قرار داد تا بتوان به یک اجماع نظر کلی در این خصوص دست یافت.

نمونه مقدمه پایان نامه حقوقی سوم

عنوان پایان نامه:

بررسی شروط ناعادلانه در قراردادهای الحاقی

اصل عدالت از اصول اساسی  حقوق در زمینه قراردادها می باشد و سیستم های حقوقی در قراردادها از طریق شکلی و ماهوی به این قضیه پرداخته اند تا ازبی عدالتی و رویه های ظالمانه وغیر منصفانه با گنجاندن شروط ناعادلانه جلوگیری نمایند . قراردادهای الحاقی نیز باتوجه به ماهیت آنها که یک طرف قرارداد ناچار به قبول یارد آن است و در مواقعی نیز الزام واجبار واکراه نیز در پیوستن به این قراردادها نقش اساسی دارد مساله راسخت تر می نماید و قوانین موضوعه و نظرات حقوقدانان و فقها نیز رویه ثابتی به دست نمی دهد و از نقاط مجهول در تفسیر و بررسی قراردادها می باشد که بررسی شروط ناعادلانه وغیر منصفانه در قراردادهای الحاقی کمک به اجرای عدالت ازسوی قانون گذار و دستگاه قضایی خواهد بود. امروزه با گسترش طرف قراردادهای باقدرت برتر اقتصادی وانحصار تولید وتوزیع برخی کالاهاوخدمات و تمایل جهانی به تشکیل کارتلها و تراست ها و تهیه و پیشنهاد مفاد شروط قراردادو تحمیل آن در قالب قرلردادهای الحاقی  طرف دیگر که نیازمند مداخله و حمایت حقوقی وسیاسی  از سوی دولت ها می باشد، نحوه برخورد با این شروط و مفهوم دقیق غیر منصفانه بودن و ضوابط و مولفه ها و مصادیق آن در حقوق ایران از نقاط مجهولی می باشد که نیازمند بررسی بوده وسعی داریم از نظر حقوقی ماهیت شروط ناعادلانه و تاثیر آن در قراردادها ونحوه بر خورد قوانین موضوعه وفقه و ضمانت اجرایی وهمچنین صحت یا عدم صحت شروط و قراردادها را به تنهایی و با یکدیگر که  محل اختلاف حقوقدانان و فقها می باشد رابررسی نماییم .

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با نمونه مقدمه پایان نامه حقوقی و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه و رساله دکتری و ارشد رشته حقوق با آکادمی ابن سینا در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۶/۰۵
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
فایل کمکی جهت انجام پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مدیریت صنعتی

فایل کمکی جهت انجام پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مدیریت صنعتی

در این بخش به آموزش انجام پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مدیریت صنعتی می پردا [...]

۱۳۹۹/۱۰/۲۹
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری رشته صنایع

آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری رشته صنایع

در این بخش به منظور آموزش انجام پایان نامه صنایع چند نمونه چکیده [...]

۱۳۹۹/۱۰/۲۸
|
سینا
فایل کمکی جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

فایل کمکی جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

در این بخش به منظور آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت دولتی ن [...]

۱۳۹۹/۱۰/۲۷
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب