انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | نمونه پروپوزال

عنوان به زبان فارسی:

بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد سود شرکتهای ایرانی

عنوان به زبان انگليسي (آلماني، فرانسه، عربي،ایتالیایی، روسی واسپانیایی):

تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏هاي زبان آلماني، فرانسه، عربي،ایتالیایی، روسی واسپانیایی مجازند عنوان پايان‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود. 

Check the factors of effective rate of increase profits Iranian companies To survey the effective factory on dividend growth rate in TSE listed companies.


بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

نرخ سود شرکتها براساس فرمول کلی g=ROE(1-b) تعیین می گردد. این فرمول معیاری برای تعیین ارزش سهام می باشد. حال اگر عواملی دیگر غیر از میزان سرمایه گذاریها, جریانهای نقدی, میزان افزایش سهام, سود پرداختی, درصد سود پرداختی, سرمایه گذاریهای جدید, سود خالص سال های مختلف بر میزان نرخ سود سهام تاثیرگذار باشد لکن در واقعیت دیده نشود فرآیند های مالی را دچار اختلال می نماید لذا در این تحقیق می خواهیم اولا بررسی کنیم این فرمول با واقعیت چه میزان تطبیق دارد و ثانیا بیابیم که چه عواملی بر تعیین میزان نرخ رشد تاثیرگذار است که از دید ما پنهان مانده است و باید در محاسبات به آن توجه داشت.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در انجام اين پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مورد استفاده قرار مي‏گيرد):

بورس یکی از مراکزی است که افراد متعددی با شرایط مختلف مالی اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. اطلاعات ارائه شده از طرف متصدیان این بازار هرچه دقیق تر باشد می تواند در تشخیص سرمایه گذار در سرمایه گذاری سودده موثر باشد. در این میان بررسی شرایط متعدد شرکتها و تهیه مدلهای علمی سرمایه گذاری بسیار می تواند سرمایه گذاران را کمک نماید. فرمولهای متعددی برای بررسی شرایط شرکتها موجود می باشد. بررسی میزان صحت آنها یکی از ضروریاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
در اینجا به جهت بررسی دقیق تر رابطه نرخ رشد سود سهام با ROE شرکتها در نظر است عوامل تاثیرگذار در آن را بررسی نمائیم تا عوامل دخیل در تعیین نرخ رشد سود را تعیین نماییم.

مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

با توجه به موضوع پر اهميت ميزان نرخ سود براي شركتها، به نظر مي رسد، اهميت بررسي اين رابطه در اين تحقيق اهميت 2 چنداني مي يابد و مي تواند ديد بازتري به مديران شركتهاي بورسي بدهد. بررسي هاي متعددي در زمينه سود سهام و عوامل متاثر بر آن شده است، لكن در اينجا كار سخت تر مي شود به اين جهت كه يك ارتباط پراهميت مورد بررسي قرار مي گيرد كه تا به حال به آن توجه دقيقي نشده است. نكته ديگر آنكه چهارچوب اين طرح با ويژگي هاي خاصي همراه است به اين شكل كه ROE يك فرمول بين المللي است و استخراج و همراه سازي اطلاعات شركت هاي بورسي تهران با اين مقوله بين المللي دشواري هاي خاص خود را دارد و حتي اين امكان وجود دارد كه نرخ رشد سود تقسيمي شركتهاي بورسي تهران با اين فرمول همراهي نداشته باشند.

جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

به دلیل آنکه بررسی عوامل موثر بر نرخ سود شرکتها با پیچیدگیهای خاصی من جمله عدم تمایل شرکتها در ارائه اطلاعات مالی و سازمانی می باشد با مشکلات متعددی مواجه است از این رو تا به حال تحقیقی در این مورد صورت نگرفته است لکن نتایح این تحقیق منشا اثرات مفید متعددی برای سرمایه گذاران بورس در پی خواهد داشت.

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي): 

هدف کلی:
بومی سازی فرمول نرخ رشد سود سهام براساس شرایط و واقعیتهای داخلی ایران

اهداف جزئی:
کمک به سرمایه گذار داخلی جهت خرید سهام سودده براساس محاسبات علمی دقیق مبتنی بر شرایط ایران

در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

بهره وران تمامی سرمایه گذاران بورس هستند لذا عمده تحقیق در سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد

سؤالات تحقیق:

آيا نرخ رشد سود تقسمي شركتها از فرمول متعارف تبعيت مي كند؟
فرمول متعارف=g=ROE(1-b)

 فرضيه ‏هاي تحقیق:

-    نرخ رشد سود تقسيمي شركتها از فرمول متعارف تبعيت مي كنند.
-    بين جريان نقد عملياتي و نرخ سود تقسيمي شركتها ارتباط معناداري وجود دارد.
-    بين خالص افزايش(كاهش) جريان نقدي طي دوره و نرخ سود تقسيمي شركتها ارتباط معناداري وجود دارد.
-    بين خالص سرمايه گذاري دوره جاري و نرخ رشد سود دوره بعد ارتباط معنادار وجود دارد.

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

جریان نقد عملیاتی: جريان نقد ورودي و خروجي ناشي از فعاليتهاي اصلي و مستمر مولد درآمد عملياتي واحد تجاري است و نيز آن دسته از جريانهاي نقدي كه ماهيتا به طور مستقيم قابل ارتباط با ساير طبقه هاي جريان نقدي صورت جريان وجوه نقد نمي باشد.

خالص افزایش(كاهش) جريان نقد طي دوره:ميزان افزايش(كاهش) جريان ورودي و خروجي ناشي از فعاليتهاي مستمر تجاري.

روش شناسی تحقیق:

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك): 

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد. 

اين پایان نامه بر حسب هدف كاربردي و با توحه به روش از نوع توصيفي همبستگي است كه روابط با توجه به مدل هاي رگراسيوني بررسي مي گردد.
کلیه صورتهای مالی و صورت سود و زیان شرکت در سنوات مختلف بررسی می گردد و هر سال با تو جه به میزان سرمایه گذاریها, جریانهای نقدی, میزان افزایش سهام, سود پرداختی, درصد سود پرداختی, سرمایه گذاریهای جدید, سود خالص سال های مختلف بررسی میگردد و عوامل تاثیرگذار بر میزان نرخ رشد استحصال میگردد.

ب‌-    متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها( در صورت وجود وامکان ):

در اینجا متغیرهای مالی مختلفی مورد بررسی قرار میگرد که تعدادی از آنها عبارتند از:

جریانهای نقدی: عبارت است از افزايش يا كاهش در مبلغ وجه نقد ناشي از معاملات با اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل از واحد تجاري و ناشي از ساير رويدادها.

سود پرداختی: سود پرداختي يا DPS به ميزان سودي كه پس از كسر مقدار نياز شركتها از سود خالص به طور نقدي به سهامداران پرداخت مي شود را سود پرداختي گويند.
سود خالص سال های مختلف:تغيير در حقوق صاحبان سهام يعني تغيير در خالص دارايي هاي يك واحد تجاري در طي يك دوره مالي كه از فعاليتهاي انتفاعي و مستمر واحد تجاري و عمليات فرعي رويدادهاي تصادفي و ساير عمليات رويدادها و شرايط موثر در واحد تجاري غير از منبع صاحبان سهام، ناشي مي شود. به عبارت ديگر كسر سود ناخالص از هزينه هاي عملياتي در طي دوره.

ج –  شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

این تحقیق با روش کتابخانه ای برای مباحث تئوریک و روش اسنادكاوي برای بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد سود تقسیمی انجام می گیرد لکن بخش عمده آن کتابخانه ای است.

جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

شرکتهای پذیرفته شده در بورس که از نوع شرکت همچون تولیدی و خدماتی تعدادی با مقیاس سوددهی و ضرردهی در سبد نمونه قرار میدهیم.

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ‏ها:

تحلیل کمی، شامل رسم جداول فراوانی ، درصد میانگین و انحراف معیار است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و excel در بخش توصیفی و استنباطی شامل تحلیل واریانس ، ضریب همبستگی ، آزمون T و مقایسه میانگین‌ها مي باشد.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و یا رساله دکتری این رشته با آکادمی ابن سینا در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۷/۰۱
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام پروژه و پایان نامه ارشد | فرمت های رفرنس دهی

آموزش انجام پروژه و پایان نامه ارشد | فرمت های رفرنس دهی

[...]

۱۳۹۹/۰۸/۰۷
|
سینا
رفرنس دهی در پایان نامه

رفرنس دهی در پایان نامه

در این بخش از آموزش رفرنس دهی در انجام پایان نامه به ارائه نکاتی مهم در ارتب [...]

۱۳۹۹/۰۸/۰۵
|
سینا
نحوه نگارش منابع پایان نامه

نحوه نگارش منابع پایان نامه

در [...]

۱۳۹۹/۰۸/۰۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
تیر و مرداد سال جاری زمان اعلامی سازمان سنجش برای ازمون دکتری و ارشد سال 99

تغییر مجدد زمان برگزاری آزمون های ارشد و دکتری

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان سنجش کشور، زمان برگزاری آزمون های ورود به دانشگاه ها در تمامی مقاطع تغییر یافته [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۸
|
ابن سینا
زمان برگزاری آزمون های TOEFL و IELTS اعلام خواهد شد

تکمیل رزومه در شرایط کرونا | آزمون های بین المللی زبان تا 31 اردیبهشت تعطیل می باشند

تکمیل رزومه در شرایطی که کرونا بسیاری از مراکز علمی داخلی و خارجی را به تعطیلی کشانده است یکی از دغدغه های مهم [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۸
|
ابن سینا
رمدسیویر | اولین دارویی که برای درمان کووید19 در آمریکا مجوز گرفت

داروی درمان کرونا | رمدیسویر تا سه روز در سرتاسر امریکا فروخته می‌شود

بنا به اعلام اداره کل غذا و داروی ایالات‌متحده امریکا داروی جدیدی به نام رمدسیویر به‌منظور [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۳
|
ابن سینا
زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری سال 99 در هاله‌ای از ابهام

آزمون کنکور ارشد و دکتری سال 99 | اعتراض‌ها به برگزاری کنکور ارشد و دکتری در شرایط کرونا ادامه دارد.

بنا به گزارش سازمان سنجش نامه‌های متعددی از سراسر کشور در اعتراض به زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری سال 99 [...]

۱۳۹۹/۰۲/۰۸
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب