انجام پایان نامه ارشد جغرافیا | نمونه نتیجه گیری

5-1    نتیجه گیری 

انجام پایان نامه ارشد جغرافیا حاضر و تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از فرآیند تحلیل سلسه مراتبی(AHP) به همراه نرم افراز GIS می تواند بعنوان ابزاری قدرتمند در دخالت دادن معیارهای مختلف برای مکان یابی مراکز بیمارستانی مورد استفاده قرار گیرد. 

با توجه به تنوع عوامل مختلف در مکان یابی عوامل(نزدیکی به مراکز مسکونی، نزدیکی به فضای سبز، نزدیکی به را ه های اصلی، کاربری اراضی، فاصله از مراکز بیمارستانی موجود، رودخانه، مراکز صنعتی)، عوامل موثر در مکان یابی بیمارستان در شهر اردبیل می باشد که هر یک از این عوامل فوق نقش مهمی را در مکان یابی ایفا می کنند. به منظور مکان یابی بیمارستان در این پژوهش ابتدا هر یک از نقشه های معیار در محیط GIS  به طور مجزا تهیه شده،سپس برای هریک از معیارهای فوق با دستور Buffer، اقدام به ایجاد حریم در 6 فاصله متفاوت با توجه به جدول(4-1) ارزش گذاری شده و در نهایت با دستور Reclass، لایه ها را طبقه بندی شده، سپس برای مشخص کردن اهمیت هر یک از معیارها با استفاده از روشAHP، اهمیت آن ها را مشخص شد که از بین معیارهای ذکر شده اهمیت بیشتر به مراکز مسکونی اختصاص یافته است و با استفاده از نرم افزار Expert choice وزن دهی معیارها انجام شد و در نهایت هر یک از لایه های اطلاعاتی با استفاده از شاخص همپوشانیOverlay Index)) با هم ترکیب شده و نقشه نهایی بدست آمد که در نقشه نهایی مکان های عالی تا ضعیف برای مراکز بیمارستانی مشخص گردید 4 نقطه مشخص شده (عالی، خوب، متوسط، ضعیف)  در واقع بهترین یا به عبارت دیگر بهینه ترین مکان های برای ایجاد مراکز مورد نظر در شهر اردبیل می باشد. طبق بررسی های انجام شده و مرور نقشه های مرتبط، توزیع بیمارستان های موجود در شهر اردبیل به صورت مطلوبی صورت نپذیرفته است و اکثر مراکز بیمارستانی در قسمت مرکزی شهر احداث شده اند و حاشیه شهر و قسمت های جنوبی، شهرک زرناس، شهرک توحید و محلات ایران آباد، پناه آباد که از (مناطق 3 و 4) شهر اردبیل محسوب می شوند، هیچ بیمارستانی وجود ندارد و در صورت نیاز به بیمارستان های موجود در سطح شهر مراجعه کنند که دسترسی برای آن ها را دچار مشکل می کند. در حالی که مکان یابی مراکز بیمارستانی جدید در مکان های مشخص شده را می توان بهترین نقاط قلمداد کرد. طبق نقشه نهایی دسته عالی که با رنگ آبی مشخص شده است بهترین مکان بهینه برای مکان یابی بیمارستان و دسته ضعیف برای مکان یابی بیمارستان مناسب نیست. 

5-2    پاسخ به سوالات تحقیق در انجام پایان نامه ارشد جغرافیا 

     سوال اول: تا چه اندازه بیمارستان های احداث شده در شهر اردبیل جوابگوی نیازهای شهروندان است؟ با توجه به بررسی های انجام شده و مطالعات صورت گرفته تعداد جمعیت اردبیل در طی سال های 35 تا 90، شش و نیم برابر شده است که طبق سرشماری سال 90، 64 درصد جمیت شهری بوده است. استانداردها و سرانه های در شهرهای مختلف و نوع واحدهای درمانی متفاوت است، سرانه کل تاسیسات بهداشتی و درمانی در شهرهای ایران 7/1 متر مربع می باشد که از این سرانه 15/0 متر مربع به بیمارستان اختصاص یافته است در مقابل سرانه اردبیل نسبت سرانه استاندارد خیلی پایین است( 07/0 ) می باشد به طور کلی اردبیل دارای 8 بیمارستان به نام های(آرتا، ایثار، تامین اجتماعی، امام خمینی، علوی، بوعلی، قائم و فاطمی) می باشد که از بین بیمارستان های ذکر شده(آرتا و قائم) از جمله بیمارستان های خصوصی می باشد که بدلیل هزینه های گزاف اقشار کم درآمد امکان استفاده از این بیمارستان ها را ندارند و پراکنش مراکز بیمارستانی در شهر اردبیل به صورت مطلوبی صورت نپذیرفته است و اکثریت مراکز بیمارستانی در حوزه مرکزی شهر احداث شده اند و حاشیه شهر و قسمت های جنوبی، شهرک زرناس، شهرک توحید، میدان توحید و محلات ایران آباد، پناه آباد،گل مغان هیچ بیمارستانی وجود ندارد و حتی در محله جین کندی که از محلات(منطقه 4) می باشد، هیچ گونه فضای درمانی وجود ندارد و آنان در صورت نیاز باید به پایگاه بهداشتی محله میر اشرف مراجعه کنند. لذا باتوجه به نتایج حاصل از مطالعه فرضیه اول رد می شود چون بیمارستان های احداث شده در شهر اردبیل جوابگوی نیازهای شهروندان نیست. 
     سوال دوم: تا چه اندازه مکان های بیمارستان اردبیل بهینه است؟ با توجه به مرور منابع و تهیه نقشه های مرتبطه و معرفی کردن لایه های مورد نظر در مکان یابی بیمارستان مشخص شد که مکان یابی بیمارستان های موجود مناسب نیستند طبق نقشه نهایی قسمت های شمال شرقی، شمال غربی، جنوب غربی و شرق بهترین مکان ها برای احداث بیمارستان جدید می باشد. با توجه به نتایج حاصله فرضیه دوم رد می شود چون مکان های بیمارستان موجود بهینه نیستند. 

5-3    پیشنهادات

1-    انجام پایان نامه ارشد جغرافیا حاضر اولین مطالعه در  راستای مکان یابی بیمارستان در شهر اردبیل می باشد. در این بررسی از روش AHP  و نرم افزار GIS گردید. پیشنهاد می شود در مطالعات آتی از سایر روش ها مانند، روش ANP، روش ترکیب خطی وزنی(WLC) استفاده شود و نتایج مطالعات با مطالعه حاضر مقایسه گردد. 
2-    رعایت اصول شهرسازی از نظر دسترسی، ظرفیت، شعاع عملکردی، سلسه مراتبی و مرکزیت در مکان یابی مراکز درمانی و سایر کاربری های شهری. 
3-    ضرورت ندادن مجوز تاسیس کاربری ناسازگار در مجاورت فعالیت های مراکز درمانی(از جمله بیمارستان).  
4-    بازنگری کلی در تهیه و اجرای طرح های جامع و تفصیلی در خصوص مکان یابی بهینه مراکز بهداشتی و درمانی(از جمله بیمارستان).
5-    ضرورت وضع مقرارت خاص مکان یابی بیمارستان و نظارت بر اجرای آن. 
6-    نظارت و هدایت بیشتر شهرداری ها بر ساخت و ساز مراکز بیمارستان در مکان های مناسب و پیشنهادی.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه ارشد جغرافیا حاضر با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۰/۰۱/۱۲
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه جغرافیا

انجام پایان نامه جغرافیا

در این بخش از اموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری جغرافیا نمونه فصل پنجم پا [...]

۱۴۰۰/۰۲/۲۰
|
سینا
انجام پایان نامه روانشناسی

انجام پایان نامه روانشناسی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی دز بخش های مختلف را می توانید به راحتی در [...]

۱۴۰۰/۰۲/۱۹
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

آموزش انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

به منظور آموزش انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر در این بخش نمونه فصل سه پایان [...]

۱۴۰۰/۰۲/۱۸
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب