انجام صفر تا صد پایان نامه مدیریت | نمونه فصل پنجم پایان نامه ارشد

مقدمه:

انجام صفر تا صد پایان نامه مدیریت حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی برونسپاری در شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان صورت گرفت. برای نیل به این هدف پرسشنامه طراحی شده در این زمینه بین کارکنان شرکت مورد مطالعه توزیع شد. که در نهایت 50 پرسشنامه تکمیل شده به پژوهشگر بازگرداننده شد. در این فصل از پایان نامه مدیریت انجام شده ابتدا خلاصه ای از یافته ها ی پژوهش ارائه می شود سپس به تحلیل یافته های پژوهش خواهیم پرداخت. در نهایت به ارائه پیشنهادها وراه کارهایی اشاره می شود.

1-5خلاصه یافته ها: 

انجام صفر تا صد پایان نامه مدیریت حاضر یافته های زیادی را در بر داشت. با توجه به اطلاعات بدست  آمده مشاهده می شود که ميانگين شاخص کاهش هزینه در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي ، 58/4 از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(58/4)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان واگذاری امور به پیمانکار تا حد خیلی زیادی در مقایسه باانجام آن در شرکت آب و فاضلاب هزینه کمتری دارد

ميانگين شاخص افزایش کیفیت خدمات در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي، 6/4  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(6/4)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان واگذاری امور به پیمانکار تا حد خیلی  زیادی  باعث افزایش کیفیت خدمات می گردد .
 ميانگين شاخص میزان اطلاعات پیمانکاران در زمینه کاری در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي، 4  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(4)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان تا حد زیادی میزان اطلاعات پیمانکاران در زمینه کاری بیش از نیروی شرکت آب و فاضلاب است .
ميانگين شاخص کاهش نیروی انسانی شاغل در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي ، 24/4  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(24/4)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان واگذاری امور به پیمانکار تا حد زیادی موجب کاهش نیروی انسانی شاغل در شرکت آب و فاضلاب می گردد .
ميانگين شاخص صرفه جویی در وقت مدیران در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي، 18/4  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(18/4)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان واگذاری امور به پیمانکار موجب صرفه جویی در وقت مدیران و آزاد شدن ذهن مدیران برای انجام امور اساسی تر می گردد .
ميانگين محدودیت اختیارات مدیر درنمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي، 56/1 از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(56/1)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان  واگذاری امور به پیمانکار در  حد کمی  موجب محدودیت اختیارات مدیر و قدرت مانوردر استفاده از نیروهاخواهد شد. 
 ميانگين شاخص  احتیاج به نیروی جدید در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي 94/1  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(94/1)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان  برای نظارت مدیریت بر نیروهای پیمانکار تا در حد کمی احتیاج به نیروی جدیداست. 
ميانگين شاخص  استاندارد کاری در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي 44/1  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(44/1)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان  واگذاری امور به پیمانکار واگذاری امور به پیمانکار خیلی کم به استاندارد کاری لطمه می زند .
ميانگين شاخص  کیفیت وسایل کارمورد استفاده پیمانکاران در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي 54/2  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(54/2)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان پیمانکار ان در حد متوسطی در انتخاب وسایل کار به کیفیت توجه می کنند.
ميانگين شاخص دقت در انتخاب افراد توسط پیمانکار در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي 92/2  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(92/2)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان پیمانکار ان در حد متوسط در انتخاب افراد دقت کافی می نمایند و گزینش صحیح به عمل می آورند. 
ميانگين شاخص  تعهد و حساسیت نسبت به اهداف شرکت در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي 76/3  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(76/3)،  مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان تا حد زیادی تعهد و حساسیت نسبت به اهداف شرکت آب و فاضلاب در نیروهای پیمانکار وجود دارد..
ميانگين شاخص  کنترل بهتر فعالیتها در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي 14/4  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(14/4)، مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان سپردن کارها به پیمانکار  تا حد زیادی باعث کنترل بهتر فعالیتها می شود .
ميانگين شاخص  سرعت  انجام کارها در نمونه مورد بررسي، برآورد نقطه اي 4  از مقدار نهايي 5 مي باشد. بنابراين  با توجه به مقدار ميانگين محاسبه شده(4)، ،  مي توان بيان كرد كه از نگاه کارمندان اداره آب و فاضلاب استان  هرمزگان سپردن کارها به پیمانکار  تا حد زیادی باعث  سرعت  انجام کارها می شود.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام صفر تا صد پایان نامه مدیریت با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۰/۰۱/۲۷
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه جغرافیا

انجام پایان نامه جغرافیا

در این بخش از اموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری جغرافیا نمونه فصل پنجم پا [...]

۱۴۰۰/۰۲/۲۰
|
سینا
انجام پایان نامه روانشناسی

انجام پایان نامه روانشناسی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی دز بخش های مختلف را می توانید به راحتی در [...]

۱۴۰۰/۰۲/۱۹
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

آموزش انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

به منظور آموزش انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر در این بخش نمونه فصل سه پایان [...]

۱۴۰۰/۰۲/۱۸
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب